Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Demagog jest pierwszą w Polsce organizacją fact-checkingową. Naszym głównym celem jest poprawa jakości debaty publicznej poprzez dostarczanie obywatelom bezstronnej i wiarygodnej informacji.

Od kwietnia 2014 nasz zespół weryfikuje wypowiedzi oraz obietnice wyborcze polityków na portalu demagog.org.pl.

Zajmujemy się również rozpowszechnianiem idei fact-checkingu w Polsce. W ramach walki z fake newsami prowadzimy także warsztaty oraz realizujemy projekty edukacyjne skierowane dla młodzieży, np. Akademia Fact-checkingu.

Od maja 2019 roku należymy do Międzynarodowej Sieci Fact-checkingowej (IFCN). Jako członkowie IFCN jesteśmy zobowiązani do przestrzegania pięciu zasad:

 • Bezstronności i sprawiedliwości – sprawdzanie faktów w taki sam sposób oraz niezajmowanie stanowisk politycznych w kwestiach, które są sprawdzane.
 • Przejrzystości źródeł – udostępnianie źródeł, z których korzystamy, aby każdy zainteresowany mógł samodzielnie je sprawdzić.
 • Przejrzystości finansowania i organizacji – struktura organizacji oraz status prawny jest jawny i przejrzysty. Finansowanie nie ma wpływu na oceny.
 • Transparentności metodologii – kierowanie się jasno określonymi kryteriami.
 • Polityki otwartych i uczciwych korekt – w razie pomyłki uczciwe aktualizowanie fact-checku.

Jeśli uważasz, że w toku naszej pracy naruszyliśmy którąś z tych zasad, możesz zgłosić to do IFCN tutaj.

Misja Stowarzyszenia

Naszą misją jest walka z fałszywymi informacjami i dezinformacją oraz dostarczanie obywatelom rzetelnych, bezstronnych i sprawdzonych informacji. Poprzez edukację społeczeństwa chcemy podnosić jakość debaty publicznej w Polsce i promować najwyższe standardy, tak aby decyzje podejmowane przez obywateli były świadome i oparte na faktach.

Chcemy, by dobre praktyki zapewniania bezstronnej i wiarygodnej informacji stały się standardem zarówno w świecie polityki, jak i dziennikarstwa czy nauki. Działamy na rzecz edukacji obywateli – chcemy budować silne społeczeństwo obywatelskie, które weryfikuje informacje oraz sięga do pierwotnych i nieprzetworzonych źródeł, dzięki czemu świadomie kształtuje swoje opinie.

Cel i działania Stowarzyszenia

Demagog w swej działalności kieruje się zasadami jawności, apolityczności, obiektywizmu i profesjonalizmu.

Celem Stowarzyszenia jest szerzenie, rozwój i realizacja idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez:

 1. sprawowanie kontroli obywatelskiej dzięki działalności strażniczej,
 2. kontrolę przejrzystości debaty publicznej,
 3. rozpowszechnianie i ochronę swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do dostępu do informacji publicznej,
 4. wspieranie partycypacji obywateli w życiu publicznym oraz oddolnych ruchów lokalnych,
 5. rozwijanie i promowanie metody badawczej fact-check,
 6. zacieśnianie współpracy z innymi podmiotami (organizacjami pozarządowymi, uczelniami wyższymi, instytucjami kultury) na polu analiz oraz aktywizacji społeczeństwa,
 7. promowanie wiedzy dot. Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych, promowanie otwartego społeczeństwa zaangażowanych obywateli Europy.

Plan Równości Płci Stowarzyszenia Demagog

Stowarzyszenie Demagog przyjęło „Plan Równości Płci” – strategię działań na lata 2022-2027. Opiera się ona na pięciu celach, sformułowanych na podstawie badań potrzeb pracowników, współpracowników i wolontariuszy, konsultacji eksperckich oraz przeglądu rozwiązań stosowanych w innych organizacjach, oraz uczelniach.

Plan równości Płci dla Stowarzyszenia Demagog to:

CEL 1 Zwrócenie szczególnej uwagi na potencjał i możliwości rozwoju pracowników oraz wzmocnienie pozytywnych postaw wobec różnorodności.

CEL 2 Zapewnienie otwartego i konkurencyjnego prowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy oraz zapewnienie równości w procesie rekrutacji i wyborze najlepszego kandydata.

CEL 3 Ułatwienie łączenia pracy z życiem prywatnym (work-life balance).

CEL 4 Wzmacnianie kobiet na stanowiskach zarządzających i kierowniczych.

CEL 5 Stworzenie pracownikom możliwości doszkalania się i poszerzania wiedzy oraz wzmocnienie świadomości w zakresie równości płci i przejawów dyskryminacji czy nierówności.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub