Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Demagog jest pierwszą w Polsce organizacją fact-checkingową. Naszym głównym celem jest poprawa jakości debaty publicznej poprzez dostarczanie obywatelom bezstronnej i wiarygodnej informacji.

Od kwietnia 2014 nasz zespół weryfikuje wypowiedzi oraz obietnice wyborcze polityków na portalu demagog.org.pl.

Zajmujemy się również rozpowszechnianiem idei fact-checkingu w Polsce. W ramach walki z fake news, prowadzimy także warsztaty oraz realizujemy projekty edukacyjne skierowane dla młodzieży, np. Akademia Fact-Checkingu.

Od maja 2019 roku należymy do Międzynarodowej Sieci Fact-Checkingowej (IFCN). Jako członkowie IFCN jesteśmy zobowiązani do przestrzegania pięciu zasad:

  • Bezstronności i sprawiedliwości – sprawdzanie faktów w taki sam sposób oraz niezajmowanie stanowisk politycznych w kwestiach, które są sprawdzane.
  • Przejrzystość źródeł – udostępnianie źródeł, z których korzystamy, aby każdy zainteresowany mógł samodzielnie je sprawdzić.
  • Przejrzystość finansowania i organizacji – struktura organizacji oraz status prawny jest jawny i przejrzysty. Finansowanie nie ma wpływu na oceny.
  • Transparentność metodologii – kierowanie się jasno określonymi kryteriami.
  • Polityka otwartych i uczciwych korekt –  w razie pomyłki uczciwe aktualizowanie fact-checku.

Jeśli uważasz, że w toku naszej pracy naruszyliśmy którąś z tych zasad, możesz zgłosić to do IFCN tutaj.

Misja Stowarzyszenia

Misją Stowarzyszenia Demagog jest działanie na rzecz poprawy jakości debaty publicznej w Polsce, tak aby bezstronna i wiarygodna informacja była podstawowym źródłem wiedzy obywateli.

Chcemy, by dobre praktyki zapewniania bezstronnej i wiarygodnej informacji stały się standardem zarówno w świecie polityki, jak i dziennikarstwa czy nauki. Działamy również na rzecz edukacji obywateli – chcemy budować silne społeczeństwo obywatelskie, które weryfikuje informacje oraz sięga do pierwotnych i nieprzetworzonych źródeł, dzięki czemu świadomie kształtuje swoje opinie.

Cel i działania Stowarzyszenia

Demagog w swej działalności kieruje się zasadami jawności, apolityczności, obiektywizmu i profesjonalizmu.

Celem Stowarzyszenia jest szerzenie, rozwój i realizacja idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez:

1. sprawowanie kontroli obywatelskiej dzięki działalności strażniczej;
2. kontrolę przejrzystości debaty publicznej;
3. rozpowszechnianie i ochronę swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do dostępu do informacji publicznej;
4. wspieranie partycypacji obywateli w życiu publicznym oraz oddolnych ruchów lokalnych;
5. rozwijanie i promowanie metody badawczej fact-check;
6. zacieśnianie współpracy z innymi podmiotami (organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, instytucje kultury) na polu analiz oraz aktywizacji społeczeństwa;
7. promowanie wiedzy dotyczącej Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych, promowanie otwartego społeczeństwa zaangażowanych obywateli Europy.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub