Czas czytania: około min.

Adam Bodnar o dostępie do medycznej marihuany

27.01.2017 godz. 10:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W wydanym postanowieniu Trybunał Konstytucyjny wskazał ustawodawcy na konieczność uregulowania kwestii wykorzystania marihuany w celach medycznych. Postanowienie to zostało wydane w związku z wyrokiem TK  dotyczącym konstytucyjności zapisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie w jakim dotyczy konopii.

Na chwilę obecną, w Polsce dostępny jest jeden produkt leczniczy na bazie marihuany.

W przypadku potrzeby zastosowania innych środków niedopuszczonych do obrotu w Polsce, ale dopuszczonych do obrotu w kraju z którego jest sprowadzany, można wnioskować do Ministerstwa Zdrowia o wydanie decyzji o imporcie docelowym danego specyfiku.

W latach 2013-2015 wydano 23 decyzje zatwierdzające sprowadzenie z zagranicy leków na bazie marihuany.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.