Strona główna Wypowiedzi Adam Bodnar o dostępie do medycznej marihuany

Adam Bodnar o dostępie do medycznej marihuany

Adam Bodnar o dostępie do medycznej marihuany

Adam Bodnar

Minister Sprawiedliwości

Zostało wydane tzw. postanowienie sygnalizacyjne, w którym trybunał wskazał na konieczność uregulowania ograniczonego dostępu do medycznej marihuany, obecnie ten dostęp jest ale tylko w wypadku importu docelowego tzn. jeśli uzyskamy zgodę ministra zdrowia to w określonych sytuacjach może pozwolić na ściągnięcie z zagranicy medycznej marihuany ale takich przypadków w ciągu roku jest kilkanaście.

Gość Radia ZET, 20.01.2017

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Gość Radia ZET, 20.01.2017

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W wydanym postanowieniu Trybunał Konstytucyjny wskazał ustawodawcy na konieczność uregulowania kwestii wykorzystania marihuany w celach medycznych. Postanowienie to zostało wydane w związku z wyrokiem TK  dotyczącym konstytucyjności zapisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie w jakim dotyczy konopii.

Na chwilę obecną, w Polsce dostępny jest jeden produkt leczniczy na bazie marihuany.

W przypadku potrzeby zastosowania innych środków niedopuszczonych do obrotu w Polsce, ale dopuszczonych do obrotu w kraju z którego jest sprowadzany, można wnioskować do Ministerstwa Zdrowia o wydanie decyzji o imporcie docelowym danego specyfiku.

W latach 2013-2015 wydano 23 decyzje zatwierdzające sprowadzenie z zagranicy leków na bazie marihuany.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!