Strona główna Wypowiedzi Adam Hofman w Rozmowie Dnia o artykule 4 Traktatu Waszyngtońskiego

Adam Hofman w Rozmowie Dnia o artykule 4 Traktatu Waszyngtońskiego

Adam Hofman w Rozmowie Dnia o artykule 4 Traktatu Waszyngtońskiego

Adam Hofman

Jak widać po zachowaniu litewskich władz, to one pierwsze wystąpiły z prośbą o użycie artykułu 4, także Litwa pierwsza wycofała ambasadora jako państwo z regionu, bo nie pierwsze w ogóle, więc potrafią, mimo że są mniejsi, ten nacisk i swoje stanowisko dość skutecznie prezentować, w związku z tym powinniśmy szukać różnych możliwości.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Minister Spraw Zagranicznych Litwy jako pierwszy na arenie międzynarodowej wystąpił z prośbą o zastosowanie artykułu 4 Traktatu Waszyngtońskiego.

Rząd Litewski jako pierwszy z regionu państw Bałtyckich wycofał swego ambasadora na nieterminowe konsultacje z ambasady w Moskwie. Jako pierwsi ambasadora wycofali Kanadyjczycy.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy