Czas czytania: około min.

Aktywna polityka migracyjna

15.07.2017 godz. 21:08

Wypowiedź

fot. Work for hire for City Council of Lublin by Maciej Rukasz / CC BY-SA 4.0 / modyfikacje demagog.org.pl

Prawda

Uzasadnienie

Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 opracowanej przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego w Ministerstwie Rozwoju zapisany jest plan na politykę migracyjną.

Stwierdza się w niej, że “szanse na ograniczenie zagrożeń związanych z przemianami demograficznymi tkwią w polityce prorodzinnej oraz ukierunkowanej polityce migracyjnej, nastawionej na zapewnienie równowagi na rynku pracy”.

Zauważa się również, że “Dotychczas prowadzona polityka migracyjna Polski zaczyna jednak napotykać pewne bariery i potencjalne zagrożenia. Można tu wskazać m.in. na sygnały o występujących nadużyciach w funkcjonowaniu tzw. uproszczonej procedury dostępu cudzoziemców do rynku pracy, niedoskonałości w systemie monitorowania zatrudnienia cudzoziemców czy potencjalne ryzyko zaniżania standardów na rynku pracy w związku z zatrudnianiem cudzoziemców czy ich słabo kontrolowanym napływem. Konieczna jest zatem nowa polityka migracyjna kraju, skutecznie łącząca wszystkie powyższe aspekty migracji i przewidująca ich konsekwencje”.

Jednym z rozwiązań wzmacniającym politykę migracyjną ma być “dostosowanie polityki i usług rynku pracy (m.in. w oparciu o przegląd wyników reformy z 2014 r.) do zmieniających się potrzeb, wynikających m.in. ze zmian demograficznych i procesów migracyjnych (mniejsza liczba uczniów, absolwentów i potencjalnych pracowników, rozwój oferty edukacyjnej i zawodowej dla migrantów ekonomicznych, szersza współpraca z pracodawcami)”.

Jak twierdzi Ministerstwo Rozwoju: “Kompleksowa polityka migracyjna Polski powinna mieć charakter wielowymiarowy, uwzględniający migracje o charakterze zewnętrznym, zarówno te dotyczące imigracji, jak i emigracji, a także brać pod uwagę ich charakter (czasowy, trwały, zarobkowy itp.). W odniesieniu do obserwowanego w ostatnich latach procesu napływu migrantów na dużą skalę warto zauważyć, że rosnąca atrakcyjność gospodarcza Polski, dla osób z krajów nie będących częścią wspólnoty europejskiej, może pociągać za sobą także szereg konsekwencji: politycznych (percepcja naszego kraju i obywateli za granicą), ekonomicznych (utrzymanie konkurencyjności gospodarczej) czy społecznych (integracja imigrantów w społeczeństwie, zjawisko ksenofobi i nietolerancji). Niezwykle ważne jest więc oddziaływanie na procesy migracyjne w sposób zaplanowany, pozwalający na zrealizowanie bardzo konkretnych wyzwań i celów”.

Polityka migracyjna jest jednym z projektów strategicznych w obszarze Bezpieczeństwo Narodowe:

1

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub