Strona główna Wypowiedzi Antoni Macierewicz o dokumencie Rady Europy w sprawie katastrofy smoleńskiej

Antoni Macierewicz o dokumencie Rady Europy w sprawie katastrofy smoleńskiej

Antoni Macierewicz o dokumencie Rady Europy w sprawie katastrofy smoleńskiej

Antoni Macierewicz

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Pokazała się inna analiza i o niej trzeba wspomnieć koniecznie – bardzo solidnie zrobiona – raport Rady Europy bardzo precyzyjnie opisujący badania katastrofy smoleńskiej i który kończy się przywołaniem stanowiska Polski właśnie z raportu technicznego. To jest raport Komisji Praw Człowieka Rady Europy, który przywołuje raport techniczny pokazując, że stanowisko polskie jest takie, że doszło do eksplozji.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Dokument, o którym wspomina Antoni Macierewicz – projekt rezolucji Komitetu Spraw Prawnych i Praw Człowieka działającego przy Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy dotyczący wypadku samolotu TU-154M z 10 kwietnia 2018 r.  – składa się z dwóch części. Pierwsza z nich przywołuje w kolejności chronologicznej wszystkie oficjalne raporty powstałe do tej pory na temat katastrofy smoleńskiej: raport MAK, tzw. raport komisji Millera oraz raport podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego, zwany również raportem technicznym. W dokumencie znajduje się krótki opis treści znajdujących się we wszystkich raportach; przywołane zostają również wnioski raportów dotyczące domniemanego wpływu strony rosyjskiej na katastrofę.

Druga część zawiera wnioski sprawozdawcy Komitetu, członka holenderskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Pietera Omtzigta. Czytamy w niej, że dokument koncentruje się głównie na aspektach prawnych sytuacji, która nastąpiła już po katastrofie, w szczególności problematyki zwrotu wraku samolotu, który nie został sprowadzony do Polski i zagadnień związanych z postawą strony rosyjskiej. Sprawozdawca wspomina również, że przeprowadzenie dogłębnego śledztwa dotyczącego przyczyn katastrofy nie jest celem przy tworzeniu dokumentu, ponieważ jednoznaczne przypisanie odpowiedzialności za wypadek jest kwestią niezwykle problematyczną i skomplikowaną (odcięcie się od kwestii śledztwa możemy znaleźć w punkcie 2, podpunkcie 7 dokumentu oraz punkcie 4, podpunkcie 22). Dokument w żaden sposób nie opowiada się zarówno za wersją z raportu MAK, raportu komisji Millera, jak również raportu technicznego.

Przyjęty przez Komitet projekt rezolucji wzywa Federację Rosyjską do natychmiastowego zwrotu stronie polskiej wraku Tu-154M. Nie został on dotychczas poddany pod głosowanie przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy.

Wypowiedź uznajemy za manipulację, ponieważ Antoni Macierewicz wypowiada się na temat istniejącego dokumentu, który faktycznie precyzyjnie opisuje wszystkie dokumenty dotyczące katastrofy smoleńskiej, jednak nie wskazuje on, jak doszło do katastrofy i nie przyznaje racji żadnemu z raportów, jeśli chodzi o odpowiedzialność za wypadek.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!