Strona główna Wypowiedzi Antoni Macierewicz o Strategii Bezpieczeństwa Narodowego

Antoni Macierewicz o Strategii Bezpieczeństwa Narodowego

Antoni Macierewicz o Strategii Bezpieczeństwa Narodowego

Antoni Macierewicz

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

W końcu 2014 r., na kilka miesięcy przed rosyjskim atakiem na Krym prezydent Bronisław Komorowski i gen. Stanisław Koziej publikują „Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” i m.in. stwierdzają, że w Europie przez najbliższe 20 lat nie będzie wojny, a Rosja może stać się naszym sojusznikiem!

Dziennik Gazeta Prawna, 15.04.2019 r.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Dziennik Gazeta Prawna, 15.04.2019 r.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

5 listopada 2014 roku, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zatwierdził Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.  Kilka miesięcy wcześniej Federacja Rosyjska dokonała agresji na Półwysep Krymski. Na przełomie lutego i marca na Krymie pojawiły się wojska rosyjskie, 28 marca Rosyjski Minister Obrony Sergiej Szojgu oświadczył, że cały Krym znajduje się już pod rosyjską kontrolą.

Antoni Macierewicz słusznie twierdzi, że Strategia została opublikowana w końcu 2014 roku, jednak myli datę agresji na Krym, która miała miejsce 7 miesięcy przed publikacją strategii.

W samej treści  strategii nie ma także mowy o prognozowanym 20-letnim okresie pokoju na kontynencie europejskim. W części dotyczącej wymiaru regionalnego bezpieczeństwa Polski (s.18) jest za to mowa, że:

 nie brak  dziś w Europie źródeł potencjalnej destabilizacji, wynikających ze sporów politycznych i terytorialnych, napięć etnicznych i religijnych, mogących przybrać charakter konfliktów zbrojnych .

W Strategii zapisano także, że występuje ryzyko konfliktów regionalnych i mogących angażować Polskę bezpośrednio i pośrednio. W niesprzyjających okolicznościach zagrożenia dla Polski mogą przyjąć zarówno charakter militarny jak i niemilitarny. Zagrożenia militarne mogą objawiać się zarówno pod postacią kryzysów jak i konfliktów zbrojnych. Autorzy dokumentu podkreślają jednak, że prawdopodobieństwo wybuchu wojny na dużą skalę jest niewielkie.

Antoni Macierewicz twierdzi, że autorzy raportu widzą możliwość sojuszu z Federacją Rosyjską. Nigdzie w raporcie nie pada takie stwierdzenie. Autorzy twierdzą za to, że stosunki dwustronne pomiędzy Polską i Rosją powinny rozwijać się z pełnym poszanowaniem prawa międzynarodowego. Relacje z Rosją są także definiowane jako jeden z 4, oprócz NATO, UE i strategicznej obecności USA w Europie, czynników determinujących bezpieczeństwo na kontynencie. Relacje z Federacją Rosyjską są szczególnie istotne dla bezpieczeństwa Polski (s. 21-22 Strategii):

Odbudowywanie przez Rosję mocarstwowej pozycji kosztem jej sąsiadów, czego przykładem jest konflikt z Ukrainą i aneksja Krymu, negatywnie rzutuje na stan bezpieczeństwa w regionie. 

Antoni Macierewicz błędnie sytuuje w czasie publikacje Strategii Bezpieczeństwa Narodowego i rosyjską agresję na Krym, która miała miejsce kilka miesięcy przed zatwierdzeniem strategii przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego w listopadzie 2014 roku. Także w samej treści strategii próżno szukać sformułowań o prognozowaniu 20 letniego okresu pokoju czy możliwym sojuszu z Federacją Rosyjską. Wobec wszystkich powyższych argumentów, uznajemy wypowiedź za fałszywą.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!