Strona główna Wypowiedzi Ataki phishingowe nasilają się w okresie Bożego Narodzenia

Ataki phishingowe nasilają się w okresie Bożego Narodzenia

Ataki phishingowe nasilają się w okresie Bożego Narodzenia

Krzysztof Gawkowski

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji
Nowa Lewica

Liczba ataków dotyczących phishingów w ostatnich latach rośnie, rośnie przede wszystkim przed świętami […] są to święta Bożego Narodzenia.

Poranna rozmowa w RMF FM, 03.01.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Poranna rozmowa w RMF FM, 03.01.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • W 2022 roku zespół CERT zaobserwował o 34 proc. więcej incydentów cyberbezpieczeństwa niż w 2021 roku. Według CERT to kolejny rok, w którym liczba zarejestrowanych i obsłużonych incydentów jest rekordowa.
  • W 2021 roku CERT otrzymał 7 313 zgłoszeń, które zostały uznane za złośliwe wiadomości phishingowe. W 2022 roku liczba ta wzrosła ponad 10-krotnie do 82 319 incydentów.
  • Najwięcej zgłoszeń przypadało na okres listopada i grudnia – łącznie ponad 100 tys. zgłoszeń, z czego 68 917 z nich miało miejsce w grudniu.
  • Wypowiedź Krzysztofa Gawkowskiego oceniamy jako prawdziwą.

CERT obsługuje coraz więcej incydentów

Według raportu CERT Polska z roku 2022 zespół CERT odebrał ponad 322 tys. zgłoszeń i obsłużył łącznie 39 683 incydenty cyberbezpieczeństwa (s. 9). Najczęstszymi incydentami były te zakwalifikowane jako „oszustwa komputerowe” – było ich w sumie 35 009 (s. 39).

CERT zauważa tendencję wzrostową incydentów cyberbezpieczeństwa, którą komentuje następująco: „Kolejny rok i kolejny rekordowy wynik zarejestrowanych oraz obsłużonych incydentów cyberbezpieczeństwa” (s. 9).

Wśród obsłużonych w 2022 roku oszustw komputerowych najpopularniejsze były zdarzenia zaklasyfikowane jako phishing (25 625 zdarzeń). Ataki phishingowe polegają na podszywaniu się w celu wyłudzenia informacji, na instalowaniu szkodliwego oprogramowania na urządzeniach lub na nakłanianiu do podjęcia określonych działań (s. 120). 

Liczba zgłaszanych incydentów znacznie wzrosła w 2022 roku

CERT Polska informuje, że w 2021 roku – od czasu wprowadzenia systemu zgłaszania SMS-ów zawierających podejrzane linki do końca roku – wpłynęły 15 694 zgłoszenia, z czego 7 313 zostało uznanych za złośliwe wiadomości phishingowe (s. 42).

W 2022 roku liczba zgłoszeń zwiększyła się prawie 14-krotnie. Zgłoszonych tym razem zostało aż 217 685 wiadomości SMS, z czego 199 868 SMS-ów zawierało link, który został poddany dalszej analizie. Ostatecznie za próbę phishingu uznano 82 319 z tych wiadomości, a w konsekwencji wpisano 32 361 domen na Listę Ostrzeżeń.

Najwięcej phishingów zgłaszanych jest w listopadzie i grudniu

Niemal połowa zgłoszeń (ponad 100 tys.) z całego roku miała miejsce w dwóch ostatnich miesiącach roku (s. 42). Z tego większość z nich pojawiła się w grudniu (68 917, czyli co trzecie zgłoszenie), a więc w okresie wzmożonych zakupów związanych ze świętami. 

„W 2022 r. zespół CERT Polska zaobserwował ponad 34 proc. wzrost zarejestrowanych incydentów cyberbezpieczeństwa w porównaniu do roku poprzedniego. Ilość wszystkich zgłoszeń wzrosła o blisko 178 proc., a tych powiązanych z incydentami o ponad 75 proc. Wzrost zgłoszeń oraz incydentów cyberbezpieczeństwa z całą pewnością wynika z coraz większej świadomości istnienia zespołu CERT Polska. W 2022 r. rozpoczęła się kampania społeczna w telewizji oraz radio informująca o czyhających zagrożeniach i sposobie ich zgłaszania do zespołu CERT Polska”.

Według autorów raportu na wzrost liczby zgłoszeń nie miało wpływu wyłącznie częstsze wykorzystywanie SMS-ów przez oszustów, ale również działalność społeczna i marketingowa prowadzona przez CERT, która zaowocowała zwiększoną świadomością użytkowników (s. 31).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!