Audyt w PKW

Audyt w PKW

Janusz Piechociński

Polskie Stronnictwo Ludowe

nowy skład PKW dokonuje audytu i zwraca uwagę co jest możliwe, także w kontekście ruchów konstytucyjnych i ordynacji wyborczej, bo przypomnę zmiany muszą być przyjęte de facto do połowy marca, bo potrzebne jest sześć miesięcy trwałości

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 20 lipca 2011r. Sygn. akt K 9/11 z zasady demokratycznego standardu zapisanego w art. 2 Konstytucji RP 6 miesięczny okres pomiędzy zmianą prawa wyborczego, a ogłoszeniem wyborów. Wg. art. 128 Konstytucji wybory Prezydenta zarządza Marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej. Kodeks wyborczy w art.289 dookreśla, że Marszałek Sejmu zarządza wybory nie wcześniej niż na 7 miesięcy i nie później niż na 6 miesięcy przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej. Zaprzysiężenie Bronisława Komorowskiego odbyło się 6 sierpnia 2010 r. W związku z tym jego kadencja upływa 5 sierpnia 2015r. a więc zarządzenie wyborów musi odbyć się pomiędzy 5 stycznia, a 5 lutego. Nie jest więc możliwe dotrzymanie 6 miesięcznego terminu trwałości przepisów wyborczych.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!