Awans UW w rankingu szanghajskim

24.08.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według corocznego zestawienia Academic Ranking of World Universities (ARWU), potocznie nazywanego rankingiem szanghajskim, Uniwersytet Warszawski zajmuje miejsce wśród górnego progu 301–400 najlepszych uczelni na świecie. To awans względem ubiegłego roku, w którym znajdował się w przedziale 401-500. Konkretne miejsca przyporządkowane są jedynie pierwszym stu uniwersytetom, co utrudnia określenie dokładnej liczby pozycji awansowanych przez UW, jednak z wykresu wynika, że jest ona z pewnością większa niż 100. Informację tę podaję również sam Uniwersytet Warszawski, tłumacząc awans w rankingu dorobkiem publikacyjnym uczelni.

Niezmiennie, w granicach 401-500 miejsca znajduje się Uniwersytet Jagielloński.

Share The Facts
Jarosław Gowin
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego


W rankingu szanghajskim Uniwersytet Warszawski awansował o ponad 100 pozycji. Szkoda,że Uniwersytetowi Jagiellońskiemu się tego nie udało zrobić.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.