Czas czytania: około min.

Bezrobocie w Unii Europejskiej w czasach kryzysu

08.06.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W listopadzie  2007 roku 1,72 mln Polaków pozostawało bez pracy (dane MPiPS).

Jeśli chodzi o bezrobocie w Unii Europejskiej, to faktycznie, od 2009 roku obserwowany był znaczący wzrost bezrobocia, z 7,0% w 2008 r. do 10,8% w 2013 r., a w strefie euro z 7,5% do 12%.

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/7/77/Unemployment_rate%2C_2002-2013_%28%25%29.png

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.