Strona główna Wypowiedzi Budżet UE na jednego mieszkańca

Budżet UE na jednego mieszkańca

Budżet UE na jednego mieszkańca

Joanna Senyszyn

To jest kwota 244 euro na jednego Europejczyka – mieszkańca UE rocznie.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Taka kwota podawana jest w oficjalnych dokumentach informacyjnych Unii Europejskiej (np. TUTAJ, gdzie podana została kowta 0,67 Euro na mieszkańca dziennie, co po pomnożeniu przez 364 dni w roku daje 243,88 Euro). Dokładne dane dla roku 2013 to 298, 418 Euro (jest to wynik podzielenia 150,9 Miliardów Euro przez ilość obywateli, czyli 0,505 666 Miliarda)

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy