Strona główna Wypowiedzi Ceny produktów rolnych – jak zmieniły się w ostatnim czasie?

Ceny produktów rolnych – jak zmieniły się w ostatnim czasie?

Ceny produktów rolnych – jak zmieniły się w ostatnim czasie?

Zbigniew Kuźmiuk

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Rzeczywiście trzeba uczciwie powiedzieć, że ceny dla producentów rolnych w zasadzie wszystkich produktów rolniczych bardzo wyraźnie spadły. Nie chciałbym tego przypominać, te najbardziej drastyczne spadki cen to rzędu 60, nawet 70%, np. jeżeli chodzi o rośliny okopowe. Na wszystkich rynkach mamy bardzo wyraźny kryzys, to jest spadek bardzo wyraźny dochodów rolniczych.

Debata polityczna Jedynki, 27.01.2015

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Debata polityczna Jedynki, 27.01.2015

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Rzeczywiście, jak donosi raport GUS za grudzień 2014 r., ceny większości produktów rolniczych spadły, z wyjątkiem cen ziemniaków, bydła, pszenicy i kukurydzy. Ponadto ceny roślin okopowych drastycznie zmalały, największy spadek odnotowała cena ziemniaka (70%).

Cytując raport GUS:

Na rynku rolnym w grudniu 2014 r., w porównaniu z listopadem 2014 r. odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, za wyjątkiem cen ziemniaków i bydła, a także cen skupu pszenicy i kukurydzy. Na tym samym poziomie pozostały ceny jęczmienia oraz ceny skupu pszenżyta. W porównaniu z grudniem 2013 roku, odnotowano spadek cen większości produktów rolnych zarówno w skupie jak i w obrocie targowiskowym. Ceny skupu drobiu pozostały na tym samym poziomie.

Więcej informacji na temat cen udostępnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Porównując średnie ceny ziemniaków w styczniu 2015 roku (0,28 zł/sztuka) i rok temu (0,93 zł/sztuka), widać prawie 70% różnicy (69.9%).

Także ceny na podstawowe produkty rolne spadły w stosunku do stycznia 2014. Przedstawione ceny podstawowych produktów okopowych:

cebula – styczeń 2015: 0,47 zł/szt. | rok temu: 1,08 zł/szt. ~ 57%

marchew – styczeń 2015: 0,63 zł/szt. | rok temu: 0,74 zł/szt. ~ 15%

pietruszka – styczeń 2015: 1,66 zł/szt. | rok temu: 2,26 zł/szt. ~ 29%

burak – styczeń 2015: 0,51 zł/szt. | rok temu: 0,79 zł/szt. ~ 47%

seler – styczeń 2015: 1,04 zł/szt. | rok temu: 1,70 zł/szt. ~ 39%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!