Strona główna Wypowiedzi Chiny deklarują odchodzenie od węgla. Jak to wygląda w praktyce?

Chiny deklarują odchodzenie od węgla. Jak to wygląda w praktyce?

Chiny deklarują odchodzenie od węgla. Jak to wygląda w praktyce?

Zbigniew Kuźmiuk

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Sami (Chińczycy – przyp. Demagog), w tamtym roku, oddali elektrownie węglowe o mocy 25 GW, czyli dokładnie takiego potencjału, jaki zlikwidował cały świat.

Sygnały dnia, 28.03.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Sygnały dnia, 28.03.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Zgodnie z danymi Global Energy Monitor w 2022 roku na świecie zrezygnowano z 25,968 GW potencjału energetycznego pochodzącego z elektrowni węglowych.
  • W tym samym roku Chiny zwiększyły swój potencjał energetyczny pochodzący z węgla o 26,765 GW.
  • Na całym świecie bilans potencjału energetycznego pochodzącego z węgla był dodatni. Ogólnie potencjał ten zwiększył się o 45,585 GW, z czego za wzrost o 30,255 GW odpowiadały Indie i Chiny.
  • Wypowiedź Zbigniewa Kuźmiuka uznajemy za prawdziwą.

Chiny wciąż czerpią energię głównie z węgla

W 2021 roku węgiel odpowiadał za 40 proc. ogólnego wzrostu globalnej emisji CO2. Jak wskazują twórcy raportu „China coal power overdrive in 2022”, Prezydent Xi zobowiązał Chiny do zmniejszenia zużycia węgla w latach 2026-2030. Oznaczałoby to spadek wykorzystania ogromnej liczby chińskich elektrowni węglowych. 

Mimo że Chiny czynią szybkie postępy w zwiększaniu udziału czystej energii (np. w 2022 roku zwiększono tam ilość energii pozyskiwanej ze słońca do 125 GW), ich system energetyczny pozostaje jednak uzależniony od mocy węglowych. To ten surowiec zaspokaja szczytowe zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz reguluje zarządzanie zmiennością popytu i dostawami czystej energii.

raporcie CREA i GEM zarekomendowano m.in., aby Chiny pełniły ścisłą kontrolę nad rozbudową infrastruktury energetycznej opartej na węglu. Państwo to powinno ponadto odrzucać lub cofać pozwolenia na projekty, które nie są niezbędne. Poza tym zalecono położenie większego nacisku na inwestycje w zieloną energię oraz magazyny energii.

Energetyka węglowa Chin na tle świata

Global Coal Plant Tracker (GCPT), projekt organizacji Global Energy Monitor, dostarcza informacji o jednostkach węglowych z całego świata generujących moc 30 MW i więcej.

W GCPT skatalogowane zostały wszystkie działające elektrownie węglowe, wszystkie nowe zaplanowane jednostki od 2010 roku oraz wszystkie jednostki wycofane od 2000 roku. Te i inne bazy danych są dostępne na stronie projektu.

Z jednej z baz danych dowiemy się, że w 2022 roku rezygnacja z elektrowni węglowych na całym świecie pozwoliła zmniejszyć potencjał energetyczny pochodzący z węgla o 25,968 GW. W tym samym roku Chiny zwiększyły zasoby energetyczne pochodzące z elektrowni węglowych o moc równą 26,765 GW.

W 2022 roku nie tylko Chińczycy zwiększyli moc pochodzącą z węgla. Łącznie w ubiegłym roku zwiększono potencjał zasobów energetycznych pochodzących z elektrowni węglowych o 45,585 GW, z czego 30,255 GW pochodziło z Indii oraz z Chin.

Chiny wciąż inwestują w węgiel

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) do powrotu do poziomu globalnych emisji CO2 sprzed pandemii przyczyniły się w dużej mierze Chiny. W latach 2019-2021 emisja CO2 w Chinach wzrosła o 750 mln ton. W 2021 roku państwo to odpowiadało za 33 proc. globalnej emisji wspomnianego gazu.

Najnowsze dane mówią o spadku chińskich emisji o 0,2 proc. W efekcie poziom emitowanego przez Chiny CO2 osiągnął 12,1 Gt. Co istotne, według wyliczeń E3G (Third Generation Environmentalism) w styczniu 2023 roku na świecie pozostawało 347 GW mocy pochodzącej z węgla w fazie rozbudowy. Za aż 72 proc. tej wartości odpowiadają Chiny (250 GW).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!