Strona główna Wypowiedzi Ciąże nastolatek. Ile dzieci urodziły matki poniżej 15. roku życia?

Ciąże nastolatek. Ile dzieci urodziły matki poniżej 15. roku życia?

Ciąże nastolatek. Ile dzieci urodziły matki poniżej 15. roku życia?

Zdzisław Wolski

Nowa Lewica

Według suchych statystyk GUS-u w zeszłym roku urodziło się 33 dzieci matek poniżej 14. roku życia.

Posiedzeniu Sejmu, 15.11.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzeniu Sejmu, 15.11.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • 2021 roku matki w wieku 14 lat i mniej urodziły 33 dzieci, z czego 31 to były urodzenia żywe. Drobna nieścisłość, dotycząca wieku matek, nie wpływa na ogólny kontekst wypowiedzi. W związku z tym uznajemy ją za prawdziwą.
  • Trend w występowaniu tego typu urodzeń w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat jest malejący. 

Temat pedofilii powrócił do Sejmu

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu posłowie debatowali nad wniesieniem poprawek do ustawy z 30 sierpnia 2019 roku, na mocy której powołano Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

Wojciech Wolski, zabierając głos w dyskusji, chciał dowiedzieć się od ministra sprawiedliwości, w jaki sposób z punktu prawa będą traktowane dwie osoby poniżej 15. roku życia, które wspólnie odbyły stosunek seksualny.

Ile dzieci rodzą co roku matki poniżej 15. roku życia?

Z danych Bazy Demograficznej GUS-u (1p – Urodzenia według wieku matki, województw i powiatów) wynika, że w zeszłym roku liczba dzieci urodzonych przez matki w wieku 14 lat i mniej wyniosła 33, z czego 31 to urodzenia żywe.

Jest to najmniejsza liczba takich urodzeń na przestrzeni ostatnich co najmniej 10 lat. Najwięcej porodów przez małoletnie kobiety poniżej 15. roku życia miało miejsce w roku 2012 (59). Ogólny trend występowania tego typu urodzeń w Polsce na przestrzeni lat 2011–2022 jest malejący.

Skąd młodzież czerpie wiedzę o seksualności?

Występowanie ciąż wśród młodzieży (nie tylko poniżej 15. roku życia) może być efektem zaniedbania edukacji seksualnej. Jak wykazały badania przeprowadzone w 2017 roku przez Janinę Szpiech i Wiesława Kowalskiego z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji młodzież wykazała istotne braki w zakresie edukacji seksualnej.

Głównym kanałem edukacji seksualnej młodzieży szkolnej okazał się internet. Jako inne źródła wiedzy na temat seksualności wskazywano rozmowy towarzyskie oraz w mniejszym stopniu wykłady szkolne czy rozmowy z rodzicami.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!