Czas czytania: około min.

Ciąże nastolatek. Ile dzieci urodziły matki poniżej 15. roku życia?

28.11.2022 godz. 13:04

Wypowiedź

Prawda

Analiza w pigułce

  • 2021 roku matki w wieku 14 lat i mniej urodziły 33 dzieci, z czego 31 to były urodzenia żywe. Drobna nieścisłość, dotycząca wieku matek, nie wpływa na ogólny kontekst wypowiedzi. W związku z tym uznajemy ją za prawdziwą.
  • Trend w występowaniu tego typu urodzeń w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat jest malejący. 

Temat pedofilii powrócił do Sejmu

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu posłowie debatowali nad wniesieniem poprawek do ustawy z 30 sierpnia 2019 roku, na mocy której powołano Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

Wojciech Wolski, zabierając głos w dyskusji, chciał dowiedzieć się od ministra sprawiedliwości, w jaki sposób z punktu prawa będą traktowane dwie osoby poniżej 15. roku życia, które wspólnie odbyły stosunek seksualny.

Ile dzieci rodzą co roku matki poniżej 15. roku życia?

Z danych Bazy Demograficznej GUS-u (1p – Urodzenia według wieku matki, województw i powiatów) wynika, że w zeszłym roku liczba dzieci urodzonych przez matki w wieku 14 lat i mniej wyniosła 33, z czego 31 to urodzenia żywe.

Jest to najmniejsza liczba takich urodzeń na przestrzeni ostatnich co najmniej 10 lat. Najwięcej porodów przez małoletnie kobiety poniżej 15. roku życia miało miejsce w roku 2012 (59). Ogólny trend występowania tego typu urodzeń w Polsce na przestrzeni lat 2011–2022 jest malejący.

Skąd młodzież czerpie wiedzę o seksualności?

Występowanie ciąż wśród młodzieży (nie tylko poniżej 15. roku życia) może być efektem zaniedbania edukacji seksualnej. Jak wykazały badania przeprowadzone w 2017 roku przez Janinę Szpiech i Wiesława Kowalskiego z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji młodzież wykazała istotne braki w zakresie edukacji seksualnej.

Głównym kanałem edukacji seksualnej młodzieży szkolnej okazał się internet. Jako inne źródła wiedzy na temat seksualności wskazywano rozmowy towarzyskie oraz w mniejszym stopniu wykłady szkolne czy rozmowy z rodzicami.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.