Strona główna Wypowiedzi Co Polacy sądzą o cenach alkoholu?

Co Polacy sądzą o cenach alkoholu?

Co Polacy sądzą o cenach alkoholu?

Janusz Piechociński

Polskie Stronnictwo Ludowe

Prawie połowa Polaków uważa, że ceny alkoholu są niskie.

Twitter, 22.12.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 22.12.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według opublikowanego 16 grudnia  badania przeprowadzonego przez CBOS pt. “Opinie Polaków o sprzedaży alkoholu”, 47% ankietowanych uważa, że ceny alkoholu w Polsce są niskie. Odmiennego zdania było 30% badanych. 

Badanie zostało przeprowadzone w październiku na grupie 965 dorosłych. Ankietowani odpowiadali w nim na pytania dotyczących m.in. tego ile wydają oni na alkohol, oraz czy ich zdaniem ceny alkoholu w Polsce są wysokie.

47% ankietowanych odpowiedziało, że ceny alkoholu są niskie, 30% badanych było odmiennego zdania, a 23% nie ma zdania na ten temat. Wśród osób uważających, że ceny alkoholu są niskie przeważają mieszkańcy dużych miast (powyżej 500 tysięcy mieszkańców), osoby z wyższym wykształceniem, oraz wysokim dochodem per capita. Z kolei wśród osób, które uważają, że ceny alkoholu są wysokie przeważają robotnicy niewykwalifikowani, osoby bezrobotne oraz osoby w wieku 25-34 lat. 

Źródło: CBOS

Ankietowani (którzy zadeklarowali, że piją alkohol) zostali również zapytani o to ile w ciągu miesiąca wydają na alkohol. 14% badanych odpowiedziało, że na ten cel nic nie wydaje. Z kolei 1% ankietowanych odpowiedziało, że miesięcznie wydaje na alkohol powyżej 200 złotych. Jak podaje CBOS, średnia miesięczna kwota, którą Polacy przeznaczają na alkohol to 40 złotych.

Źródło: CBOS

Wypowiedź Janusza Piechocińskiego oceniamy jako prawdę, ponieważ według badania CBOSu niemal połowa ankietowanych (47%) uważa, że ceny alkoholu w Polsce są niskie.

Ceny alkoholu w Polsce a średnia unijna

A jak wygląda porównanie cen alkoholu w Polsce do innych państw Unii Europejskiej? Badanie na ten temat opublikował we wrześniu 2019 roku Eurostat, podając porównanie cen alkoholu w poszczególnych krajach Unii Europejskiej do średniej unijnej. Dane oparte są na poziomie cen konsumpcyjnych z 2018 roku.

Z badania tego wynika, że ceny alkoholu w Polsce są jedne z najniższych w Unii, albowiem Polska znajduje się na szóstym miejscu od końca jeżeli chodzi o wysokość cen napojów alkoholowych. Ceny tych artykułów w naszym kraju stanowią 86% średniej unijnej. Najtańszy alkohol w Unii Europejskiej kupimy w Rumunii i Bułgarii (tam ceny alkoholu stanowią 74% średniej unijnej) oraz na Węgrzech (77% średniej unijnej). Z kolei najwięcej na alkohol wydamy w Finlandii (182% średniej unijnej), Irlandii (177% średniej unijnej) oraz Szwecji (152% średniej unijnej).

Źródło: Eurostat

Eurostat podaje również dane dotyczące tego ile pieniędzy zostało wydanych na alkohol w danym kraju. W całej Unii Europejskiej w 2018 roku wydano niemal 137 miliardów euro. Najwięcej pieniędzy na alkohol przeznaczyli Niemcy (24,3 mld euro), Brytyjczycy (23,8 mld euro) oraz Francuzi (21,1 mld euro). Polska znalazła się na piątym miejscu, w naszym kraju w 2018 roku wydano na alkohol w sumie 9,5 mld euro.

Źródło: Eurostat

Od stycznia drożej

Warto wspomnieć, że od stycznia 2020 roku ceny alkoholu wzrosną z powodu wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, którą Sejm przyjął 21 listopada, i która została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę 27 grudnia 2019 roku. Ustawa przewiduje wzrost akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe o 10%. Ostatnia taka zmiana miała miejsce w 2014 roku, kiedy to akcyza na alkohol wzrosła o 15%, a na wyroby tytoniowe o 5%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!