Czas czytania: około min.

Tomasz Siemoniak o „zielonych ludzikach”

24.09.2014 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Naczelny dowódca sił NATO w Europie – generał Philip Breedlove w wywiadzie opublikowanym 17 sierpnia w ”Die Welt” powiedział:

Jeśli Rosja spróbuje wysłać żołnierzy do któregoś z krajów członkowskich NATO, nawet w nieoznakowanych mundurach – jak to miało miejsce przed aneksją Krymu – wówczas NATO odpowie militarnie.

Jest to bezpośrednim wnioskiem płynącym z Artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego:

Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony

Jeżeli więc uznamy „zielone ludziki” za jednolicie umundurowanych, uzbrojonych żołnierzy bez dystynkcji, to wypowiedź Ministra Siemoniaka jest prawdziwa.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.