Strona główna Wypowiedzi Co to jest „patriot act”?

Co to jest „patriot act”?

Co to jest „patriot act”?

Włodzimierz Cimoszewicz

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Po ataku z 2001 roku na Stany Zjednoczone, na Nowy Jork i Waszyngton przyjęto tak zwaną „patriot act” ustawę patriotyczną, w której tak dalece wyposażono służby specjalne w rozmaite, nowe kompetencje w zakresie inwigilowania zwykłych ludzi, że doszło do ogromnych nadużyć.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

23 października 2001 r. został wniesiony do Izby Reprezentantów projekt ustawy Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT ACT) Act of 2001.

Ustawa została przyjęta w obu izbach Kongresu ogromną większością głosów, następnie stała się prawem 26 października 2001 r.

Inicjatywa ustawodawcza prowadząca do uchwalenia aktu była bezpośrednim wynikiem ataków z 11 września 2001.

W wyniku ustawy m.in. zaktualizowano prawo odnoszące się do zastosowania nowych technologii (np. zwiększono finansowanie technicznego centrum wsparcia FBI); rozszerzono procedury nadzoru uprawniające służby do przechwytywania przewodów, łączności elektronicznej mogącej mieć związek z terroryzmem; rozszerzono jurysdykcję Secret Service; nadano prawo do ujawnienia służbom akt dotyczących edukacji obywateli oraz baz danych National Center for Education Statistics; zaostrzono przepisy prawne w stosunku do osób podejrzanych o terroryzm; zwiększono uprawnienia Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA); zwiększono ilość narzędzi agencji rządowych w celu monitorowania zagrożenia terrorystycznego (m.in. sprawdzanie poczty elektronicznej i rozmów telefonicznych).

26 maja 2011 r. prezydent Barack Obama złożył podpis na dokumencie przedłużającym o 4 lata obowiązywanie Patriot Act.

1 czerwca  2015 r. większość postanowień ustawy Patriot Act wygasła.

2 czerwca 2015 r. została uchwalona The USA Freedom Act, która w zmodyfikowanej formie przywraca pewne przepisy Patriot Act.

Nadużycia związane z szerokimi uprawnieniami dla agencji rządowych USA (w szczególności dla National Security Agency – NSA) wynikających z Patriot Act ujawnił Edward Snowden w 2013 r.

Z informacji udostępnionych przez Snowdena wynikało, że masowo podsłuchiwani byli wszyscy Amerykanie (program PRISM), a także czołowi politycy z całego świata.

W związku z powyższym wypowiedź Włodzimierz Cimoszewicza zostaje uznana za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!