Strona główna Wypowiedzi Co w ostatnim czasie Polacy sądzą o obowiązku szczepień?

Co w ostatnim czasie Polacy sądzą o obowiązku szczepień?

Co w ostatnim czasie Polacy sądzą o obowiązku szczepień?

Gabriela Morawska-Stanecka

Senator

Były robione badania i 60 proc. społeczeństwa jest za tym, żeby były szczepienia obowiązkowe, w tym 19 proc. szczepienia dotyczące pewnych grup zawodowych, a 40 w ogóle.

Poranek Radia TOK FM, 15.12.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Poranek Radia TOK FM, 15.12.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • W najbardziej aktualnym (w dniu wypowiedzi) sondażu Kantar z 13 grudnia łącznie 60 proc. ankietowanych wyraziło poparcie dla obowiązkowych szczepień (w tym 19 proc. dla pewnych grup zawodowych). Przeciwnych temu rozwiązaniu było 37 proc.
 • Z kolei w sondażu IBRiS z 12 grudnia wynikało, że 49,6 proc. popiera obowiązkowe szczepienia. 47 proc. badanych była temu przeciwna.
 • Na początku grudnia w innym sondażu przeprowadzonym przez IBRiS 38,4 proc. badanych odpowiedziało, że obowiązkowe szczepienia to jedyna droga wyjścia z pandemii. Natomiast 13 proc. uważa, że szczepienia powinny być obowiązkowe dla pracowników zawodów medycznych. Daje to łącznie poparcie ok. 51,4 proc. Polaków dla różnych form obowiązkowych szczepień. Z drugiej strony, 35,2 proc. uznało, że szczepienia powinny pozostać dobrowolne.
 • W listopadowym sondażu United Surveys na pytanie: „Co w związku z rosnącą liczbą przypadków Covid-19 powinien zrobić rząd?” tylko 17 proc. osób za najlepsze rozwiązanie widziało wprowadzenie obowiązku szczepień.
 • Morawska-Stanecka powołała się prawidłowo na wyniki najbardziej aktualnego sondażu przeprowadzonego przed jej wywiadem (Kantar), a wyniki poprzednich grudniowych sondaży mają zbliżone rezultaty. Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako prawdziwą.

Za mało osób zaszczepionych na COVID-19

Według statystyk Our World in Data na dzień wypowiedzi senatorki na koronawirusa w pełni zaszczepiło się jedynie 47 proc. Polaków. Dodatkowe 9,7 proc. osób jest zaszczepionych dopiero pierwszą dawką preparatu. Z rządowych informacji wiemy, że do 15 grudnia br. wykonano już 44 mln szczepień.

Gabriela Morawska-Stanecka w rozmowie na antenie TOK FM wypowiedziała się krytycznie o niewystarczających działaniach podejmowanych przez rząd w celu walki z koronawirusem. Jej zdaniem PiS unika kontrowersyjnych decyzji w tej kwestii, ponieważ duża część elektoratu jest niechętna szczepionkom. Na poparcie swojej tezy senatorka przytoczyła sondaże społeczne, z których wynika, że duża część społeczeństwa popiera wprowadzenie obowiązku szczepień przeciwko COVID-19, a przynajmniej w przypadku niektórych grup zawodowych.

Warto dodać, że już wiele szczepionek w Polsce jest obowiązkowych, m.in. na gruźlicę czy tężec. Więcej na ten temat przeczytasz w naszej analizie. Natomiast o prawnych konsekwencjach wynikających z uchylania się od obowiązkowych szczepień dowiesz się z analizy wypowiedzi Włodzimierza Czarzastego.

Sondaż Kantar dla „Faktów” TVN i TVN24

sondażu opublikowanym 13 grudnia na pytanie: „Czy Pana(i) zdaniem szczepienia przeciwko COVID-19 powinny być w Polsce obowiązkowe” respondenci odpowiadali następująco:

 • Tak, dla wszystkich (41 proc.),
 • Tak, dla niektórych grup zawodowych lub grup społecznych (19 proc.),
 • Nie, nie powinny być obowiązkowe (37 proc.),
 • Nie wiem (3 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej i ogólnopolskiej grupie. Wyniki są zgodne ze słowami senatorki Morawskiej-Staneckiej, ponieważ faktycznie 41 proc. osób poparło obowiązek szczepień, a dodatkowe 19 proc. poparło ten pomysł ,o ile dotyczyłby wybranych grup zawodowych. Daje nam to łącznie poparcie 60 proc. społeczeństwa.

Źródło: TVN24

Sondaż IBRiS dla Onetu

Dzień wcześniej niż badanie Kantaru ukazały się wyniki innego sondażu. Respondenci mieli w nim odpowiedzieć na pytanie: „Czy Pana/Pani zdaniem szczepienia przeciwko COVID19 powinny być obowiązkowe, czy dobrowolne?”.

Zdaniem 49,6 proc. respondentów szczepienia powinny być obowiązkowe (z czego 35,6 proc. wybrało odpowiedź „Zdecydowanie obowiązkowe”). Z kolei 47 proc. badanych uważało, że szczepienia powinny być dobrowolne (z czego 31,7 proc. wybrało odpowiedź „Zdecydowanie dobrowolne”). Jedynie 3,7 proc. nie miało zdania w tej kwestii.

Źródło: Onet

Z badania IBRiS możemy dowiedzieć się również, że najwięcej zwolenników obowiązkowych szczepień znajdziemy wśród wyborców Lewicy i PSL (wraz z Kukiz’15). Najmniej osób popierających obowiązek szczepień występuje natomiast wśród wyborców Konfederacji (zaledwie 1 proc.)

Ponadto większość badanych popiera ograniczenie dostępu do siłowni, basenów, hoteli i kościołów dla niezaszczepionych. W artykule Onetu nie została podana metodologia zastosowana w badaniu, więc nie możemy jej zweryfikować.

Sondaż IBRiS dla Rzeczpospolitej

Tydzień wcześniej IBRiS przeprowadził badanie na zlecenie Rzeczpospolitej. Respondentów poproszono o wskazanie, które z podanych stwierdzeń najlepiej oddaje ich stosunek do szczepień przeciwko COVID-19. Wyniki prezentowały się następująco:

 • Obowiązkowe szczepienia to jedyna droga wyjścia z pandemii (38,4 proc.),
 • Szczepienia powinny być zawsze dobrowolne (35,2 proc.),
 • Obowiązkowi szczepień powinni podlegać pracownicy zawodów medycznych (13 proc.),
 • Nie ma sensu się szczepić, szczepienia się nie sprawdziły, czego dowodem jest rosnąca teraz liczba zakażeń (12,4 proc.),
 • Nie wiem (1 proc.).

Źródło: Rzeczpospolita

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1 100 osób. Na podstawie wyników możemy ocenić, że ok. 51,4 proc. Polaków popiera jakąś formę obowiązkowych szczepień (z czego 38,4 proc. jest za szczepieniami dla wszystkich, a 13 proc. za szczepieniami dla pracowników medycznych).

Sondaż United Surveys dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej

W sondażu przeprowadzonym jeszcze w listopadzie (18-19 listopada) przez United Surveys respondentom zadano pytanie: „Co w związku z rosnącą liczbą przypadków COVID-19 powinien zrobić rząd?”. Odpowiedzi prezentowały się następująco:

 • łącznie 39,7 proc. respondentów uważało, że powinny zostać wprowadzone obostrzenia, ale tylko dla osób, które nie przyjęły szczepionki,
 • za wprowadzeniem obostrzeń dla wszystkich bez względu na to, czy są zaszczepieni, opowiedziało się 15,4 proc.,
 • wprowadzenie obowiązkowych szczepień na koronawirusa poparło 17 proc. ankietowanych,
 • 24,5 proc. odpowiedziało się za wprowadzeniem częściowej odpłatności za leczenie dla osób, które nie zaszczepiły się przeciw Covid-19, a trafiły z powodu tej choroby do szpitala,
 • jedynie co czwarty ankietowany (24,4 proc.) poparł nadanie pracodawcom uprawnień do sprawdzania, czy pracownicy są zaszczepieni.

W tym badaniu zapytano ankietowanych również o to, kiedy ich zdaniem skończy się pandemia koronawirusa. Wielu Polaków ma pesymistyczne zdanie na ten temat, gdyż co czwarta osoba (23,4 proc.) stwierdziła, że „nigdy”, a według 29,6 proc. ankietowanych będziemy musieli poczekać jeszcze ponad rok. Aż 32,7 proc. osób nie umiało odpowiedzieć na to pytanie.

Źródło: RMF24

 

Działanie w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej” realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!