Strona główna Wypowiedzi Co wiemy o mechanizmie relokacji uchodźców?

Co wiemy o mechanizmie relokacji uchodźców?

Co wiemy o mechanizmie relokacji uchodźców?

Ryszard Czarnecki

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Na 28 krajów Unii Europejskiej, żaden w pełni nie wywiązał się z tych zobowiązań, które zostały podjęte na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli w 2015 roku. Co więcej, tylko 2 państwa na 28 no zbliżają się do tych kwot, które na siebie przyjęły, mianowicie chodzi o Finlandię i Maltę.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Szczyt Unii Europejskiej to nic innego jak posiedzenie Rady Europejskiej – organu UE, który zrzesza głowy państw i rządów krajów członkowskich. Rada Europejska jest organem nadającym impuls polityczny, dyskutującym najważniejsze problemy wspólnoty i wyznaczającym główne kierunki działania. Jej wskazania, same w sobie, nie mają mocy wiążącej. Decyzje, na mocy których uruchomiony został system relokacji uchodźców są efektem prac Komisji Europejskiejdecyzji wydanych przez organ prawodawczy UE: Radę Unii Europejskiej.

Jak wspomnieliśmy w ocenie poprzedniej wypowiedzi, w wykonaniu tej decyzji biorą udział 24 państwa UE (bez Wielkiej Brytanii i Danii oraz samych Włoch i Grecji).

Według zestawienia z 31 maja 2017 „Member States’ Support to Emergency Relocation Mechanism” opublikowanego przez organy UE, żadne z państw Unii Europejskiej faktycznie nie spełniło zobowiązań z 2015 roku. Zgodnie z algorytmem na Maltę miało trafić 131 osób. Do dnia 31 maja przyjęła na swoje terytorium 144 uchodźców, czyli więcej niż by się od tego państwa oczekiwało. W związku z tym, że wypowiedź europosła Czarneckiego miała miejsce 18 maja, skonsultowaliśmy wcześniejsze dane Komisji. Do dnia 12 maja Malta przyjęła 47 z Włoch i 79 z Grecji (w sumie 126), a tym samym udzieliła pomocy 96% zadeklarowanych osób.

Finlandia wykonała 69% zobowiązania. Docelowo miała przyjąć 2,078 uchodźców. Do 12 maja na jej terytorium dotarły 653 osoby z Włoch i 790 z Grecji (w sumie 1443). Istnieje jednak kraj, któremu udało się osiągnąć wynik wyższy niż Finlandia. Irlandia, przyjmując 459 z 600 przypadających jej w udziale osób, zrealizowała 76,5% zobowiązania.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!