Strona główna Wypowiedzi Czego wymaga ustawa o finansach publicznych?

Czego wymaga ustawa o finansach publicznych?

Czego wymaga ustawa o finansach publicznych?

Ryszard Petru

Poseł
Polska 2050 Szymona Hołowni

Jeżeli chodzi o 500+ czy tego typu rozwiązania, to rządzący mają prawo przyjmować większością głosów, natomiast powinni brać pod uwagę chociażby takie rozwiązania, jak ustawa o finansach publicznych, która wymaga od rządu 10-letniego finansowania.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Art. 50 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych wskazuje, że każdy projekt ustawy Rady Ministrów musi zawierać określenie skutków finansowych oraz źródeł finansowania. Art. 50 ust. 1a tej Ustawt mówi o tym, że:

„W przyjmowanych przez Radę Ministrów projektach ustaw, których skutkiem finansowym może być zmiana poziomu wydatków jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów, określa się w treści projektu maksymalny limit tych wydatków wyrażony kwotowo, na okres 10 lat budżetowych wykonywania ustawy, oddzielnie dla każdego roku, poczynając od pierwszego roku planowanego wejścia w życie ustawy, w podziale na:

1) budżet państwa;

2) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

3) pozostałe jednostki sektora finansów publicznych”.

Tego przepisu nie stosuje się według art. 50 ust. 6 pkt. 4 w wypadku: wypłat i obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz finansowania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy;

To oznacza, że świadczenia wychowawcze, o których jest mowa w ustawie “500 złotych na dziecko” nie wchodzą w skład wyliczenia. Należy jednak zauważyć, że ta ustawa wprowadza zmiany w Ustawie o finansach publicznych dodając do wyliczonych przypadków w art. 50 ust. 6 pkt. 4: świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny”. W związku z tym, nie ma wymagania, żeby ustawa “500 złotych na dziecko” zawierała 10-letni plan finansowy. W uzasadnieniu do ustawy zostały wytłumaczone powody zmiany tego przepisu:

“Jak już wskazano powyżej projektowana ustawa jest systemowo spójna z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a projektowane świadczenie wychowawcze (oraz dodatek wychowawczy) jest świadczeniem, które, podobnie jak większość świadczeń rodzinnych, kierowane jest do rodzin mających dzieci na utrzymaniu. Dlatego konieczne jest dokonanie takich zmian w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które z wprowadzania omówionych regulacji wynikających z art. 50 tej ustawy zwolnią również projekty ustaw dotyczące świadczenia wychowawczego oraz dodatku wychowawczego”.

Wypowiedź uznajemy za prawdziwą, ponieważ ustawa “500 złotych na dziecko” nie weszła jeszcze w życie, a w tym momencie obowiązuje stary przepis.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!