Strona główna Wypowiedzi Czy artykuł 7 zostanie uruchomiony?

Czy artykuł 7 zostanie uruchomiony?

Czy artykuł 7 zostanie uruchomiony?

Ryszard Czarnecki

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

To jest bardzo istotne, bo to kraje głosują w Radzie Europejskiej, czy uruchomić artykuł 7, czy też nie.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z artykułem 7, ust. 1, Traktatu o Unii Europejskiej, Rada Unii Europejskiej, większością czterech piątych swych członków, może stwierdzić ryzyko poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości unijnych, o których mowa w artykule 2 Traktatu. Do tych wartości należy poszanowanie godności ludzi, wolności, demokracji, równości, państwa prawa i praw człowieka.

Rada przeprowadza takie głosowanie na wniosek jednej trzeciej Państw Członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej. Rada UE może przed podjęciem decyzji wysłuchać Państwo Członkowskie i wydać mu zalecenia.

W artykule 7, ust. 2 Traktatu czytamy, że o naruszeniu wartości unijnych przez Państwo Członkowskie decyduje jednomyślnie Rada Europejska, na wniosek jednej trzeciej Państw Członkowskich lub KE i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. Dopiero po tej decyzji Rady Europejskiej, Rada Unii Europejskiej może zdecydować o zawieszeniu niektórych praw Państwa Członkowskiego w Unii Europejskiej.

W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw i rządów wszystkich krajów członkowskich, przewodniczący KE oraz Wysoki przedstawiciel ds. Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Z kolei w skład Rady UE wchodzą ministrowie Państw Członkowskich UE, w zależności od obecnie omawianego obszaru.

Ponieważ w skład Rady Europejskiej, która decyduje o naruszeniu wartości unijnych, wchodzą przedstawiciele państw członkowskich Unii, którzy głosują nad uruchomieniem art. 7 Traktatu o UE, uznajemy powyższą wypowiedź za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Ryszard Czarnecki
Deputowany do Parlamentu Europejskiego

 

To jest bardzo istotne, bo to kraje głosują w Radzie Europejskiej, czy uruchomić artykuł 7, czy też nie.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!