Strona główna Wypowiedzi Czy Australia zahamowała napływ emigrantów?

Czy Australia zahamowała napływ emigrantów?

Czy Australia zahamowała napływ emigrantów?

Mariusz Błaszczak

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Należy brać przykład z innych państw, np. z Australii, która rzeczywiście zahamowała proces napływu emigrantów w 2013 roku.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Pierwsza część wypowiedzi: “Należy brać przykład z innych państw, np. z Australii” jest opinią i zgodnie z metodologią nie została poddana weryfikacji.

 

Zgodnie ze słownikiem PWN, emigracja to wyjazd z ojczystego kraju do innego państwa w celu osiedlenia się w nim. Z kolei imigracja, to napływ ludności obcej do jakiegoś kraju w celu osiedlenia się w nim. Wskazujemy błąd pojęciowy ministra Błaszczaka i zakładamy, że miał on na myśli proces napływu imigrantów do Australii.

W 2012 roku, 17 202 imigrantów przypłynęło łodziami do Australii, z kolei w pierwszej połowie 2013 roku było 13108 osób. Z tego powodu, Australia w 2013 r. oficjalnie zadecydowała o tym, by zakazać tzw. “boat people”, czyli uchodźcom próbującym nielegalnie dostać się do Australii łodziami, dobijać do brzegu.

Premier Australii Kevin Ruud powiedział:

“No matter where people smugglers try to land asylum seekers by boat in Australia, they will not be settled in Australia. This is our core principal”.

Imigranci zawracani są do Papui Nowej Gwinei oraz na Nauru, z którymi to Australia zawarła umowę, po uprzednim “aresztowaniu” czy raczej “zatrzymaniu” w przeznaczonych do tego miejscach (ang. detention centre). Jak wynika z danych dostępnych na stronie australijskiego Asylum Seeker Resource Center, Australia swoją decyzją zahamowała napływ imigrantów do kraju, a ich liczba spada z miesiąca na miesiąc.

 

W związku z powyższym wypowiedź Ministra Mariusz Błaszczaka została uznana za prawdziwą.

wykres:

wykresaustralia

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!