Strona główna Wypowiedzi Czy Biuro Ochrony Rządu funkcjonuje tylko na terenie polski?

Czy Biuro Ochrony Rządu funkcjonuje tylko na terenie polski?

Czy Biuro Ochrony Rządu funkcjonuje tylko na terenie polski?

Mariusz Błaszczak

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

W 1996 roku Aleksander Kwaśniewski, ówczesny prezydent podpisał ustawę która stanowi o tym, że BOR funkcjonuje przy ochronie byłych prezydentów wyłącznie na terenie polski.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Artykuł piąty ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejpotwierdza słowa Mariusza Błaszczaka, że były Prezydent zachowuje uprawnienie do ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Głównymi założeniami ustawy było określenie praw przysługującym byłym prezydentom RP (po 1989 roku, oraz Ryszardowi Kaczorowskiemu który był prezydentem na uchodźstwie), oraz ich rodzinom.

Biuro Ochrony Rządu zostało powołane w grudniu 1956 roku jako samodzielna jednostka podporządkowana bezpośrednio Ministrowi Spraw Wewnętrznych. “Po wyborach parlamentarnych z 1989 roku funkcjonariusze BOR z dniem 1 sierpnia 1990 roku stali się żołnierzami, pozostając nadal w strukturze resortu spraw wewnętrznych i realizując zadania ochronne wobec najwyższych dostojników państwa i przedstawicieli delegacji zagranicznych.”

Ustawa z dnia 16 marca 2001 roku o Biurze Ochrony Rządu podpisana przez Aleksandra Kwaśniewskiego (który sprawował wtedy drugą kadencję prezydentury) wprowadzała całkowicie nową, uzbrojoną jednostkę umundurowaną której głównymi celami jest ochrona osób, obiektów i urządzeń.

Artykuł drugi ustawy o BOR  stanowi, że głównymi zadaniami tej formacji jest ochrona między innymi Prezydenta RP, Marszałka Sejmu i Senatu, oraz “byłych prezydentów RP na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”.

Biuro Ochrony Rządu podlega ministerstwu właściwemu do spraw wewnętrznych oraz jest finansowane z budżetu tego ministerstwa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!