Strona główna Wypowiedzi Czy dostęp do Internetu jest wpisany do Konstytucji Estonii?

Czy dostęp do Internetu jest wpisany do Konstytucji Estonii?

Czy dostęp do Internetu jest wpisany do Konstytucji Estonii?

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Polskie Stronnictwo Ludowe

Tak jak Estonia wpisała to do Konstytucji (dostęp do internetu – przyp. Demagog).

Facebook, 23.03.2020

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Facebook, 23.03.2020

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza uznajemy za manipulację, ponieważ Estonia ma zagwarantowany dostęp do Internetu dla każdego obywatela w bibliotekach publicznych, jednak regulowany ustawowo, a więc aktem prawnym niższego rzędu niż Konstytucja.

Konstytucja Estonii została uchwalona 28 czerwca 1992 roku i weszła w życie niespełna tydzień później. Rozdział drugi estońskiej ustawy zasadniczej poświęcony jest podstawowym prawom, wolnościom i obowiązkom obywatelskim. Znajdziemy nim typowy katalog dla państw demokratycznych, m.in. równość wobec prawa, nienaruszalność życia rodzinnego i prywatnego, swoboda poruszania się, prawo do zgromadzeń czy wolność wyznania. W całej treści Konstytucji znajdujemy żadnego zapisu stanowiącego o dostępie do Internetu dla każdego obywatela.

Zbliżony zapis znajduje się w akcie prawnym niższego rzędu – ustawie o informacji publicznej z roku 2000. Zgodnie z jej art. 33, „Każdy musi mieć możliwość swobodnego dostępu do informacji publicznej w bibliotekach publicznych przez Internet, zgodnie z procedurą określoną w ustawie o bibliotekach publicznych”. Wspomniana ustawa o bibliotekach publicznych stanowi, iż każdy może korzystać z usług bibliotecznych (art. 15) z wyjątkiem osób, które nie dotrzymały zobowiązań wobec biblioteki, czyli np. nie zwróciły książki w terminie. Co więcej, do podstawowych usług świadczonych przez biblioteki zalicza się: korzystanie na miejscu z jej zbiorów, a także ich wypożyczenie do domu oraz dostęp do informacji publicznej za pośrednictwem publicznej sieci danych. Powyższe usługi są bezpłatne.

W przypadku dużej liczby chętnych do skorzystania z internetu w celu uzyskania dostępu do informacji publicznej biblioteka jest zobowiązania do wstępnej rejestracji zainteresowanych. Ponadto pracownik biblioteki ma obowiązek pomagać osobom fizycznym w uzyskiwaniu dostępu do stron internetowych władz lokalnych i samorządowych.

Wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza uznajemy za manipulację, ponieważ Estonia ma zagwarantowany dostęp do Internetu dla każdego obywatela w bibliotekach publicznych. Prawo to zostało jednak ustanowione za pomocą ustawy, a nie Konstytucji.

Cyfryzacja w Estonii

Według najnowszych danych Eurostatu w roku 2019 w Estonii 80 procent obywateli używa internetu do kontaktu z organami władzy publicznej, co jest siódmym wynikiem wśród państw UE. Co więcej, w bałtyckim państwie stosuje się od wielu lat elektroniczny dowód osobisty, za pomocą którego można załatwić wiele spraw, takich jak: elektroniczne recepty, ubezpieczenia zdrowotne, zeznania podatkowe czy głosowanie elektroniczne. Estonia jest pierwszym krajem na świecie, w którym dopuszczono możliwość głosowania przez Internet w wyborach (pierwsze takie głosowanie odbyło się w 2005 roku). Jest również jednym z pierwszych państw, w których uznano ważność podpisów elektronicznych na równi z podpisami ręcznymi. Ustawa w tej sprawie weszła w życie w grudniu 2000 roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!