Czas czytania: około min.

Czy ECA zapewnia zapewnia klientom zagranicznym pożyczki?

16.10.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

ECA (Export Credit Agency) to instytucja prywatna lub   quasi-rządowa zajmująca się kredytami eksportowymi. Kredyt eksportowy jest średnio lub długoterminowym kredytem celowym. Przeznaczony jest na finansowanie projektu lub kontraktu eksportowego.

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie KUKE (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych): Porozumienie w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych (Konsensus OECD) określa zasady finansowania transakcji eksportowych udzielanego przez państwa członkowskie OECD kredytami o okresie spłaty 2 i więcej lat. Podstawowym celem Konsensusu jest zapewnienie równych warunków konkurencji między eksporterami, opartej na jakości i cenie eksportowanych dóbr oraz usług, nie zaś na bardziej korzystnych warunkach wsparcia oferowanego przez rządy państw. Niektóre sektory, ze względu na specyfikę techniczną i finansową, zostały uregulowane sektorowymi uzgodnieniami. Dodatkowymi porozumieniami objęte są: statki, elektrownie jądrowe, samoloty cywilne, energie odnawialne/łagodzenie zmian klimatycznych/projekty wodne, transport szynowy oraz elektrownie opalane węglem. Aktualny tekst Porozumienia znajduje się na stronie www.oecd.org/trade/xcred/.

W ramach Konsensusu OECD ustalono najbardziej korzystne warunki kredytów eksportowych udzielanych ze wsparciem państwa, w tym minimalny poziom zaliczki i maksymalne okresy spłaty kredytu, jak również warunki ochrony ubezpieczeniowej takie jak minimalne stawki za ubezpieczenie. Transakcje eksportowe wspierane przez państwa członkowskie OECD podlegają także dodatkowym wymogom związanym z ochroną środowiska, zwalczaniem przekupstwa funkcjonariuszy publicznych w transakcjach międzynarodowych oraz inicjowaniem działań umożliwiających zrównoważone kredytowanie w krajach o niskim dochodzie.

Konsensus OECD określa maksymalną kwotę wsparcia finansowego właśnie jako 85% wartości eksportu, oznacza to, że nabywca musi zapewnić wkład własny minimum 15% wartości eksportu. Szczegółowe informacje na temat kredytów eksportowych można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.