Strona główna Wypowiedzi Czy Jarosław Kaczyński sprzeciwiał się dopłatom dla rolników?

Czy Jarosław Kaczyński sprzeciwiał się dopłatom dla rolników?

Czy Jarosław Kaczyński sprzeciwiał się dopłatom dla rolników?

Rafał Trzaskowski

Prezydent Warszawy
Platforma Obywatelska

Pamiętam nawet taki czas, kiedy Jarosław Kaczyński mówił, że lepiej przekazywać pieniądze unijne na budowanie wspólnej armii, a nie na rolnictwo.

Konferencja prasowa, 8.07.2020

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Konferencja prasowa, 8.07.2020

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

W sprawie rzekomej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego dla „European Voice” istnieją dwie, wzajemnie wykluczające się wersje zdarzeń. Redakcja pisma twierdziła, że zamieszczony artykuł wiernie przytaczał wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. Informacja, jakoby przytoczone w nim słowa faktycznie padły, była jednak dementowana przez samego polityka. Z uwagi na brak oryginalnego materiału źródłowego przedstawiającego dokładny zapis rozmowy, wypowiedź Rafała Trzaskowskiego uznajemy za nieweryfikowalną.

W sierpniu 2006 roku Polska Agencja Prasowa (PAP) opublikowała depeszę, zgodnie z którą Jarosław Kaczyński w rozmowie z tygodnikiem „European Voice” (obecnie „Politico”) opowiedział się za skróceniem unijnych dopłat dla rolników:

By skoncentrować wysiłki UE na sprawach zewnętrznych, Kaczyński uważa, iż należy zrestrukturyzować budżet UE i odejść od rolnych dotacji – pisze European Voice. Obecnie stanowią one niemal połowę unijnych wydatków. Polski premier przyznał jednak, że zgoda krajów członkowskich w tej kwestii będzie bardzo trudna do osiągnięcia podczas planowanej reformy wydatków UE w latach 2008- 2009.

oryginalnym artykule nie został jednak zamieszczony bezpośredni cytat z Jarosława Kaczyńskiego na ten temat, a sama wypowiedź stanowi parafrazę.

In order to concentrate more on external affairs, Kaczynski said that the EU should restructure its budget and »phase out « agricultural subsidies. He admitted, however, that getting agreement to this as part of the Union’s planned review of spending in 2008-09 would be the »toughest element of the plan«.

Czyli:

Aby skoncentrować się na sprawach zewnętrznych, Kaczyński powiedział, że UE powinna zrestrukturyzować swój budżet i wygasić dopłaty dla rolnictwa. Przyznał zarazem, że porozumienie się w tej sprawie w kontekście planowanej przez Unię rewizji wydatków w latach 2008-09 będzie »najtrudniejszą częścią planu«.

Rzecznik rządu Jan Dziedziczak tłumaczył wtedy, że wypowiedź premiera dla tygodnika dotyczyła „wizji dalekiej przyszłości”, a więc nie zdementował samej jej treści, a jedynie kontekst. Z kolei sam Jarosław Kaczyński zdementował informację o tym, jakoby miał być przeciwny dopłatom na spotkaniu z rolnikami w Turobinie 23 października 2006 roku.

Ci, którzy sugerują, że chcemy odejść od dopłat, mówią nieprawdę. Będziemy dopłat bronić. Obowiązkiem polskich władz, każdego polskiego rządu jest obrona europejskiej polityki rolnej.

zaznaczył.

Mimo to rok później w kampanii przed wyborami parlamentarnymi rzekome słowa Jarosława Kaczyńskiego z rozmowy z „European Voice” postanowiło wykorzystać Polskie Stronnictwo Ludowe. Partia wypuściła spot wyborczy, w którym znalazło się następujące twierdzenie:

Niedawno premier Jarosław Kaczyński w Brukseli zaproponował likwidację dopłat bezpośrednich i wszelkiego wsparcia dla rolnictwa.

Jarosław Kaczyński odniósł się do sprawy w wywiadzie dla Polskiego Radia udzielonym 9 października 2007 roku

Nigdy niczego takiego nie mówiłem, natomiast jest tak, że dzisiaj to kłamstwo jest rozpowszechniane już nie tylko poprzez plotkę czy w wystąpieniach na różnych spotkaniach, ale także przez spoty.

Sprawa została skierowana do sądu. Finalnie Sąd Apelacyjny zakazał emisji spotu wyborczego PSL i nakazał sprostowanie podanej w nim informacji, że premier zaproponował „likwidację wszelkiego wsparcia dla rolnictwa”.

Sąd Apelacyjny podkreślił, że artykuł w „European Voice” i stworzona na jego podstawie depesza PAP nie mogą stanowić podstawy do twierdzenia, że ówczesny premier zaproponował likwidację „wszelkiego wsparcia dla rolników”. Z drugiej strony w uzasadnieniu orzeczenia stwierdzono, że informacja podana w spocie była częściowo prawdziwa, oraz że uzasadniony jest wniosek, zgodnie z którym Jarosław Kaczyński zaproponował likwidację dopłat bezpośrednich.

Według sądu jeżeli informacja z „European Voice” nie była prawdziwa, to Jarosław Kaczyński miał „możliwość reakcji i sprostowania”. Kaczyński jednak dementował publicznie tę informację już w październiku 2006 roku, choć faktem jest, że nie podjął próby sprostowania samego artykułu w redakcji „European Voice”.

27 czerwca 2010 roku na depeszę PAP w czasie debaty prezydenckiej powołał się Bronisław Komorowski:

Prosiłbym pana prezesa o to, żeby nie popełniał już tego błędu, o którym pisze Polska Agencja Prasowa. Że zapowiadał pan rezygnację z dopłat bezpośrednich do hektara rolnego w imię marzeń o armii europejskiej. No proszę państwa, to jest ta mocarstwowość.

Jeszcze w trakcie debaty Jarosław Kaczyński stwierdził, że jest to nieprawda. Szerzej do całej sprawy zainteresowany odniósł się już po debacie. Podczas konferencji prasowej Jarosław Kaczyński stwierdził, że zarzucane mu poglądy to oszustwo, które ciągnie się od wielu lat.

Szefa PiS broniła również Joanna Kluzik-Rostkowska – ówczesna posłanka i jednocześnie szefowa sztabu wyborczego kandydata tej partii, a obecnie – posłanka Platformy Obywatelskiej.

Nie jest prawdą, że Jarosław Kaczyński nie prostował, nie dementował słów, które zostały wydrukowane w »European Voice«.

powiedziała.

Sprawa zyskała uwagę mediów. „Gazeta Wyborcza” przytoczyła komentarz jednego z autorów wywiadu, Simona Taylora, który powiedział:

Ani Jarosław Kaczyński, ani nikt w jego imieniu nigdy nie zwracał się do naszej redakcji o sprostowanie wypowiedzi o polityce rolnej, które cytowaliśmy w naszym tekście z 2006 r.

„Gazeta” donosiła także, że redakcja „European Voice” w specjalnym komunikacie potwierdziła, że zawartość tekstu była dokładną relacją wypowiedzi Kaczyńskiego.

Z uwagi na sprzeczne doniesienia i niemożność zapoznania się z oryginalnym materiałem źródłowym, czyli wywiadem Jarosława Kaczyńskiego dla „European Voice”, wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!