Strona główna Wypowiedzi Czy jesteśmy w trójce najważniejszych partnerów handlowych Niemiec?

Czy jesteśmy w trójce najważniejszych partnerów handlowych Niemiec?

Czy jesteśmy w trójce najważniejszych partnerów handlowych Niemiec?

Zbigniew Ziobro

Poseł
Suwerenna Polska

Na przykład dla Niemiec jesteśmy trzecim co do wielkości partnerem handlowym, większym niż USA, Włochy czy Francja.

Rzeczpospolita, 06.08.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Rzeczpospolita, 06.08.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

  • Zgodnie z danymi Statistisches Bundesamt Polska w 2020 roku była piątym partnerem handlowym Niemiec (biorąc pod uwagę łącznie import i eksport). Przed nami znalazły się Chiny, Niderlandy, USA i Francja. Faktycznie jednak Polska zanotowała wyższy wynik niż Włochy.
  • Obroty handlowe Niemiec z USA w roku 2020 były wyższe o 48,2 mld euro niż niemiecko-polska wymiana handlowa. W przypadku Francji różnica ta wyniosła 24 mld euro.
  • Statystyki za pierwszy kwartał 2021 roku wskazują, że Polska była najwyżej czwartym partnerem handlowym Niemiec. Wyżej były: USA, Chiny i Niderlandy.
  • W związku z tym, że nie byliśmy trzecim partnerem Niemiec na koniec 2020 roku i w pierwszym kwartale 2021 roku, wypowiedź uznajemy za fałszywą.
  • Zbigniew Ziobro mógł kierować się artykułem portalu Business Insider „Polska trzecim co do wielkości partnerem handlowym Niemiec. Naszą atrakcyjność zwiększyła pandemia”. W treści publikacji wyjaśniono jednak, że trzecia pozycja dotyczyła wyłącznie importu. Poza tym są to tylko dane kwartalne, a nie podsumowanie roczne.

Kontekst wypowiedzi

Na początku sierpnia „Rzeczpospolita” opublikowała wywiad ze Zbigniewem Ziobro, którego tematyka dotyczyła Unii Europejskiej oraz ostatniego wyroku TSUE, w którym Trybunał uznał, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego „nie daje w pełni rękojmi niezawisłości i bezstronności, a w szczególności nie jest chroniona przed bezpośrednimi lub pośrednimi wpływami polskiej władzy ustawodawczej i wykonawczej”. W opinii ministra sprawiedliwości Polska nie powinna poddawać się szantażom ze strony TSUE, który wychodzi poza swoje kompetencje i realizuje politykę unijnej biurokracji. Zdaniem szefa resortu sprawiedliwości ewentualne nałożenie kary na Polskę związane z niewykonaniem orzeczenia TSUE byłoby sprzeczne z interesem samej UE. Jak zaznaczył, nasze państwo jest dla Niemiec trzecim partnerem handlowym i wyprzedza takie państwa jak Stany Zjednoczone, Francja czy Włochy.

Niemiecko-polska wymiana handlowa

Zgodnie z danymi Statistisches Bundesamt (Federalnego Urzędu Statystycznego Niemiec) niemiecko-polska wymiana handlowa zwiększyła się w latach 1990–2020 o 1 566 proc. z 7,4 mld euro do 123,3 mld euro.

roku 2015, kiedy Prawo i Sprawiedliwość obejmowało władze w Polsce, wysokość dwustronnych obrotów handlowych sięgała 97 mld euro, na co składało się 52 mld euro eksportu Niemiec do Polski (8 miejsce) i 45 mld euro importu z Polski do Niemiec (6 miejsce). Ostatecznie oznaczało to, że Polska była siódmym partnerem zachodniego sąsiada, a wyższe obroty Niemcy odnotowały z Włochami (107 mld euro), Wielką Brytanią (127 mld euro), Chinami (163 mld euro), Niderlandami (167 mld euro), Francją (170 mld euro) i Stanami Zjednoczonymi (174 mld euro). Z kolei w roku poprzedzającym pandemię COVID-19 Polska była szóstym partnerem handlowym Niemiec (łącznego eksportu i importu zanotowano 123,6 mld euro). Przed nami znalazły się trzy państwa należące do unii gospodarczej: Niderlandy, Francja, Włochy oraz dwa państwa spoza ugrupowania: USA i Chiny.

Najnowsze dostępne dane roczne wskazują, że Polska stała się piątym partnerem handlowym Niemiec. W 2020 roku bilateralna wymiana handlowa oscylowała na kwotę blisko 123,3 mld euro, a więc jedynie o 0,3 mld euro mniej niż w ciągu poprzednich 12 miesięcy. Eksport do Polski wyniósł 64,9 mld euro (6. miejsce), a import 58,4 mld euro (4. miejsce). W ubiegłym roku Polska zajęła 5. miejsce wśród partnerów handlowych Niemiec. Wyżej uplasowały się: Chiny (212,9 mld euro), Niderlandy (172,2 mld euro), USA (171,5 mld euro) i Francja (147,3 mld euro).

Zgodnie z komunikatem Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej tak nieznaczny spadek w czasie pandemii COVID-19 w przypadku Polski może wynikać z dywersyfikacji rynku polskiego, co pozwoliło pokryć spadki części branż wzrostem pozostałych. Co więcej, Polska stosunkowo szybko zdołała ustabilizować rynki dostaw, a także jest silnie powiązania z niemiecką gospodarką i tamtejszymi inwestorami oraz firmami dostawczymi.

Statistisches Bundesamt opublikował w maju statystyki za pierwszy kwartał 2021 roku. Wynika z nich, że Polska znalazła się na 3. miejscu, lecz wyłącznie pod względem importu. W przypadku niemieckich towarów sprzedawanych za granicę Polska była piątym rynkiem zbytu. Sumarycznie znaleźliśmy się na 4. miejscu, a wyprzedziły nas Chiny, USA oraz Niderlandy (mogła wyprzedzić nas też Francja, dla której nie podano danych dla importu). Informacja ta została podana przez portal Business Insider w artykule zatytułowanym „Polska trzecim co do wielkości partnerem handlowym Niemiec. Naszą atrakcyjność zwiększyła pandemia” i prawdopodobnie na nim mógł oprzeć swoją wypowiedź Zbigniew Ziobro. Jednakże były to jedynie dane kwartalne w dodatku dotyczące tylko importu, a nie całości handlu. Informację tę podała również Polska Agencja Prasowa, choć tutaj podkreślono, że chodzi tylko o import.

Pozycja Niemiec w wymianie handlowej Polski

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego Niemcy są nieprzerwanie największym partnerem handlowym dla Polski od początku lat 90. XX wieku. W ostatnim czasie można zaobserwować znaczny wzrost Chin, które w roku 2019 były drugim partnerem handlowym Polski (z dużą nadwyżką importu nad eksportem).

Co ciekawe, w ostatnich latach Polska i Niemcy notują dodatnie saldo bilansu handlowego (eksport przeważa nad importem). Jest to możliwe ze względu na zaliczanie do eksportu Niemiec dostaw do Polski z krajów trzecich, odprawianych celnie w Niemczech.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!