Strona główna Wypowiedzi Czy Konrad Fijołek stracił cały stadion zwolenników?

Czy Konrad Fijołek stracił cały stadion zwolenników?

Czy Konrad Fijołek stracił cały stadion zwolenników?

Waldemar Szumny

Prawo i Sprawiedliwość

Wynik do Rady Miasta, zmniejszenie klubu radnych [prezydenta Fijołka – przyp. Demagog] o 9 aż osób – najmniejszy klub. Klub mój, Bezpieczny Rzeszów, największy, po raz pierwszy w historii miasta. […] Sam utraciłeś [Konrad Fijołek – przyp. Demagog] 17 tys. głosów, więcej niż na stadionie Stali się mieści.

Debata przed drugą turą w Rzeszowie, 16.04.2024

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

Debata przed drugą turą w Rzeszowie, 16.04.2024

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

  • W mijającej kadencji Rady Miasta Rzeszowa klub Rozwój Rzeszowa liczył 14 osób. Po wyborach do rady dostało się 12 osób, a dwie dołączyły do klubu, gdy granice miasta powiększyły się o dwa nowe sołectwa. 
  • W tegorocznych wyborach komitet wprowadził tylko pięciu radnych, więc klub zmniejszy się prawdopodobnie o dziewięć osób. Nie będzie to najmniejszy klub, bo jedną osobę mniej wprowadził komitet Razem dla Rzeszowa.
  • Komitet Prawa i Sprawiedliwości, którego radni zamierzają utworzyć klub Bezpieczny Rzeszów, wprowadził dziewięciu radnych. Był to najwyższy wynik. Nie jest to pierwszy przypadek, gdy klub PiS jest największy w Radzie. Do podobnej sytuacji doszło w VI kadencji (lata 2010–2014).
  • Komitet Rozwój Rzeszowa zdobył w tegorocznych wyborach 19,6 tys. mniej głosów niż w 2018 roku. Konrad Fijołek w I turze uzyskał 16,4 tys. mniej głosów niż w przyspieszonych wyborach na prezydenta Rzeszowa z 2021 roku. Obie te liczby są większe niż liczba miejsc siedzących na stadionie Stali Rzeszów (11,5 tys.).
  • Polityk słusznie wskazuje, że Konrad Fijołek i jego komitet stracili część poparcia w porównaniu do poprzednich wyborów. Ma też rację, że jego klub będzie największy – nie jest jednak prawdą, że to pierwszy taki przypadek w historii. Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako częściową prawdę.

Druga tura w Rzeszowie

7 kwietnia odbyły się wybory samorządowe. Rzeszowianie i rzeszowianki wybierali radnych oraz prezydenta miasta. Do drugiej tury wyborów, która odbędzie się 21 kwietnia, dostali sięKonrad Fijołek (z wynikiem 37,91 proc.) oraz Waldemar Szumny (24,23 proc.).

Politycy spotkali się na antenie TVP Info, gdzie odbyła się debata przed drugą turą. Waldemar Szumny zarzucił swojemu kontrkandydatowi, że zdaniem mieszkańców „roztrwonił dorobek Tadeusza Ferenca”, czyli poprzedniego prezydenta Rzeszowa.

Dowodem na to, że wyborcy negatywnie postrzegają Fijołka, mają być, zdaniem Szumnego, wyniki ostatnich wyborów i duże zmiany w składzie Rady Miasta.

Rada Miasta poprzedniej kadencji

Na koniec kadencji 2018–2024 w Radzie Miasta Rzeszowa zasiadało 27 osób. W przypadku tej kadencji Biuletyn Informacji Publicznej nie przedstawia informacji o przynależności klubowej radnych.

Na podstawie wyniku wyborów dostępnych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej możemy wywnioskować, że do Rady dostało się 12 osób wybranych z komitetu Rozwój Rzeszowa Tadeusza Ferenca, 9 osób z komitetu Prawa i Sprawiedliwości oraz 4 osoby z komitetu Koalicji Obywatelskiej. Fakt, że takie właśnie kluby zasiadły w Radzie Miasta, potwierdzają artykuły prasowe (1, 2)

W 2019 roku do składu Rady Miasta przybyły dwie radne. Powodem było rozszerzenie granic miasta i włączenie w jego obręb dwóch nowych sołectw (Matysówka i Miłocin). Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta 14 stycznia 2019 roku ślubowanie złożyły Krystyna StachowskaDanuta Szyszka. Nowe radne, choć zostały wybrane z list PiS, dołączyły do klubu Rozwój Rzeszowa (1, 2). Tym samym liczba jego członków wzrosła do 14 osób.

Zmiany w Radzie po wyborach

W nadchodzącej kadencji, zgodnie z wynikami wyborów, w Radzie Miasta Rzeszowa zasiądzie 9 przedstawicieli komitetu Prawa i Sprawiedliwości, 8 osób z komitetu Koalicji Obywatelskiej, 5 osób z komitetu Rozwój Rzeszowa Konrada Fijołka oraz 4 osoby ze Stowarzyszenia Razem dla Rzeszowa.

To oznacza, że klub Konrada Fijołka zmniejszy się o 9 osób w porównaniu do poprzedniej kadencji (gdy miał ich 14). 

Najprawdopodobniej nie będzie to najmniejszy klub, ponieważ o jednego radnego mniej wprowadził do Rady komitet Razem dla Rzeszowa. Co istotne, kluby nie zostały jeszcze utworzone (wciąż może dojść do transferów), więc nie możemy potwierdzić ich ostatecznego składu i rozmiaru.

Prawo i Sprawiedliwość i Bezpieczny Rzeszów

Waldemar Szumny wspomniał, że jego klub będzie największy w tej kadencji. Tu należy wspomnieć, że on sam startował z komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, który wprowadził do Rady Miasta 9 osób. Polityk, jak zadeklarował (1, 2), chce utworzyć w tej kadencji Rady Miasta klub o nazwie „Bezpieczny Rzeszów”.

Z danych archiwalnych dostępnych w BIP wynika, że nie jest to pierwszy przypadek, gdy to klub PiS jest największy w Radzie Miasta Rzeszowa. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w VI kadencji (w latach 2010–2014). Wtedy to klub radnych PiS liczył 7 osób i był to największy klub w Radzie. 

Skład nadchodzącej kadencji nie będzie też największy w historii, bo w VII kadencji (w latach 2014–2018) klub PiS liczył 10 osób. Wówczas jednak klub Rozwój Rzeszowa był większy i zasiadało w nim 12 radnych.

Konrad Fijołek i jego poparcie

W wyborach samorządowych w 2018 roku Konrad Fijołek startował w wyborach do Rady Miasta. Wówczas zdobył 2112 głosów i mandat radnego. W 2024 roku również ubiegał się o mandat radnego i zdobył 1075 głosów, czyli o połowę mniej (spadek o 1 037 głosów).

Gdy spojrzymy na wynik całego komitetu Rozwój Rzeszowa, z którego startował Fijołek, to zobaczymy, że w 2018 roku zdobył on poparcie 34 391 wyborców, a w 2024 roku już tylko 14 750. Oznacza to spadek o 19 641 głosów (czyli o 57,11 proc.).

Konrad Fijołek ubiegał się również o urząd prezydenta w przyspieszonych wyborach z 2021 roku. Doszło do nich po rezygnacji poprzedniego prezydenta Tadeusza Ferenca. Wtedy to Fijołek zdobył 45 059 głosów i wygrał w I turze. Natomiast teraz, w I turze wyborów w 2024 roku, zdobył on 28 649 głosów, czyli 16 410 mniej niż trzy lata temu.

Stadion Stali mieści 11,5 tys. osób

Stadion Stali Rzeszów znajduje się przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie. Został otwarty w 1955 roku. 

Na trybunach stadionu, zgodnie z informacjami dostępnymi na jego stronie, znajduje się 11 547 miejsc siedzących. Na trybunie wschodniej jest 4716 miejsc, a na zachodniej – 6831, z czego 1 tys. wydzielono jako sektor dla kibiców gości.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!