Strona główna Wypowiedzi Czy konwencja klimatyczna zostanie podpisana?

Czy konwencja klimatyczna zostanie podpisana?

Czy konwencja klimatyczna zostanie podpisana?

Jan Szyszko

Prawo i Sprawiedliwość

Konwencja klimatyczna została wyłożona do podpisania, tak jak teraz zostanie podpisana w Nowym Jorku, w 1992 podczas szczytu „Ziemia” w Rio de Janerio.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W 1992 podczas szczytu klimatycznego przyjęto 4 dokumenty

ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu,

– agendę 21 – katalog celów ochrony do realizowania w XXI wieku,

– konwencję o zachowaniu różnorodności biologicznej

– deklarację dotyczącą kierunku rozwoju, ochrony i użytkowania lasów

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!