Strona główna Wypowiedzi Czy młodzi podejmują trzykrotnie więcej prób samobójczych niż sześć lat wcześniej?

Czy młodzi podejmują trzykrotnie więcej prób samobójczych niż sześć lat wcześniej?

Czy młodzi podejmują trzykrotnie więcej prób samobójczych niż sześć lat wcześniej?

Robert Biedroń

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Nowa Lewica

Młodzi podejmują niemal trzykrotnie więcej prób samobójczych niż jeszcze sześć lat temu.

 

Facebook, 23.02.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Facebook, 23.02.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Robert Biedroń we wpisie na Facebooku odniósł się do kwestii prób samobójczych podejmowanych przez młodych ludzi. 

Według statystyk gromadzonych przez Policję w 2019 roku w Polsce miało miejsce 11 961 zamachów samobójczych, w tym 5 255 zakończonych zgonem. Sytuacja w poszczególnych grupach wiekowych odnoszących się do kategorii „młodych ludzi” przedstawiała się następująco: 

 • 0-6 lat – 0,
 • 7-12 lat – 46,
 • 13-18 lat – 905.

Sześć lat wcześniej, czyli w 2013 roku, w Polsce było 8 575 zamachów samobójczych, w tym  6 101 zakończonych zgonem. W poszczególnych grupach wiekowych sytuacja wyglądała następująco: 

 • 0-6 lat – 0,
 • 7-12 lat – 9,
 • 13-18 lat – 348.

W 2019 roku w przedziale wiekowym 0-18 było 951 prób samobójczych. W 2013 roku w grupie 0-18 było ich 357. Robert Biedroń w wypowiedzi nie precyzuje, co ma na myśli mówiąc „młodzi”. Biorąc jednak pod uwagę przedział wiekowy 0-18 lat, w 2019 roku było w przybliżeniu 2,7 więcej prób samobójczych niż w roku 2013. 

Wśród młodych liczba zamachów samobójczych zakończonych zgonem w ciągu sześciu ostatnich lat jednak spadła – w 2013 roku w przedziale 0-18 lat zgonem zakończyło się 148 zamachów, a w 2019 – 98. 

Określenie „niemal trzykrotnie więcej” mieści się w uznawanym przez nas marginesie błędu, dlatego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.


Większość naszych analiz powstała dzięki wolontariackiej pracy naszych fact-checkerów i wsparciu darczyńców. Nasza praca nie jest finansowana przez polityków ani instytucje państwowe. Jeśli chcesz pomóc nam zachować niezależność, wesprzyj nas TUTAJ.

Podziel się prawdą! Podaj ją dalej. Możesz korzystać z naszych tekstów bez ograniczeń, prosimy tylko o podanie linku do naszej strony.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!