Strona główna Wypowiedzi Czy na polskich drogach co roku zostaje poszkodowanych 25 tys. osób?

Czy na polskich drogach co roku zostaje poszkodowanych 25 tys. osób?

Czy na polskich drogach co roku zostaje poszkodowanych 25 tys. osób?

Przemysław Koperski

Nowa Lewica

25 tys. ofiar wypadków drogowych rocznie

Posiedzenie Sejmu, 24.02.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 24.02.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

  • Zgodnie z danymi Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w latach 2010-2019 liczba poszkodowanych w wyniku wypadków drogowych w skali roku wynosiła średnio 42 370 osób.
  • W analogicznym okresie na polskich drogach w ciągu 12 miesięcy ginęło średnio 3 279 osób.
  • Wstępne dane KGP dotyczące wypadków samochodowych za 2020 rok wskazują, że liczba ofiar śmiertelnych spadła do 2 473. Mniejsza była również liczba osób poszkodowanych – 26 197.

Nowe przepisy

Jeden z punktów obrad 26. posiedzenia Sejmu został poświęcony rządowemu projektowi ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 911). Nowe regulacje prawne mają na celu uporządkowanie ruchu hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego (takich jak deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące itp.) oraz urządzeń wspomagających ruch (np. rolki, wrotki, deskorolka, hulajnoga – napędzanych siłą mięśni) na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu. Jak zaznaczają pomysłodawcy, obecnie status osób poruszających się wymienionymi urządzeniami pozostaje nieprecyzyjny i budzi wątpliwości.

W trakcie dyskusji nad przedłożonymi przez rząd zmianami posłowie poszczególnych ugrupowań mieli czas na jednominutowe wystąpienie. W imieniu Lewicy głos zabrał Przemysław Koperski, który stwierdził m.in. że problematyczną kwestią nie są regulacje prawne, lecz infrastruktura. Przy okazji poseł przywołał statystyki mówiące, że rocznie na polskich drogach obrażenia odnosi 25 tys. osób.

Statystyki KGP

Według opracowania sporządzonego przez Biuro Ruchu Drogowego KGP za rok 2019, w ostatnim dziesięcioleciu liczba osób poszkodowanych w wypadkach drogowych, pomimo wyraźnej tendencji spadkowej, w żadnym roku nie wyniosła przytoczonych przez posła Lewicy 25 tys. osób. Dokładne dane dotyczące liczby ofiar śmiertelnych oraz poszkodowanych ukazuje poniższa tabela.

Źródło: KGP

Zgodnie z powyższymi danymi średnia roczna liczba osób poszkodowanych w wypadkach drogowych w ostatnim dziesięcioleciu wyniosła 42 370.

Widać również, że w latach 2010-2019 zmniejszyła się liczba ofiar śmiertelnych – z 3907 do 2 909. Średnio w skali roku na polskich drogach śmierć ponosiło 3 279 osób.

Według wstępnych danych Komendy Głównej Policji dotyczących wypadków w 2020 roku na polskich drogach zginęły 2 473 osoby, a 26 197 zostało rannych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!