Strona główna Wypowiedzi Czy Narodowy Fundusz Zdrowia zostanie zlikwidowany?

Czy Narodowy Fundusz Zdrowia zostanie zlikwidowany?

Czy Narodowy Fundusz Zdrowia zostanie zlikwidowany?

Stanisław Karczewski

Senator
Prawo i Sprawiedliwość

Platforma Obywatelska mówiła 8 lat temu że zlikwiduje Narodowy Fundusz Zdrowia, nie zlikwidowała.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Program Platformy Obywatelskiej z 2007 przewidywał podział NFZ na kilka konkurujących funduszy publicznych,oferujących ubezpieczenie w zakresie podstawowym. W tym celu miano określić zakres i wartość minimalnych świadczeń podstawowych wynikający z ubezpieczenia podstawowego wraz z wyceną. Program przewidywał w przyszłości dopuszczenie do działania innych instytucji ubezpieczeniowych, a także wprowadzenie systemu ubezpieczeń dodatkowych.

W 2010 roku, Ewa Kopacz (jako przewodnicząca komisji zdrowia) zapowiadała likwidacje NFZ, utworzenie ubezpieczalni które przejmą dotychczasowe zadania NFZ. W ramach kierunków reformy NFZ, przedstawionych w marciu 2013 r. przez ministra Arłukowicza, zapowiedziano likwidacje centrali NFZ.

Program PiS z 2014  zapowiadał likwidację NFZ i finansowanie opieki zdrowotnej wprost z budżetu państwa, do którego trafiała by składka zdrowotna. Zapowiedź likwidacji NFZ pojawiła się w planach działań resortu zdrowia przedstawionych w grudniu 2015 r. Szczegóły planu likwidacji NFZ mają zostać przedstawione w drugiej połowie roku.
Wobec powyższych informacji, wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!