Strona główna Wypowiedzi Czy Niemcy mają wymianę gospodarczą z Polską wyższą niż z Rosją?

Czy Niemcy mają wymianę gospodarczą z Polską wyższą niż z Rosją?

Czy Niemcy mają wymianę gospodarczą z Polską wyższą niż z Rosją?

Witold Waszczykowski

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Niemcy mają wymianę gospodarczą z Polską wyższą niż z Rosją. Niemiecka wymiana gospodarcza z państwami wyszehradzkimi jest wyższa niż z Francją.

Popołudniowa rozmowa w RMF FM, 9.12.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Popołudniowa rozmowa w RMF FM, 9.12.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Informacje podane przez Witolda Waszczykowskiego znajdują odzwierciedlenie w danych publikowanych przez niemiecki urząd statystyczny Statistisches Bundesamt.
 • Łącznie kraje Grupy Wyszehradzkiej były największym partnerem handlowym Niemiec w 2019 roku.

Wymiana handlowa Polski i Niemiec w 2019 roku

Niemieckie Federalne Biuro Statystyczne 9 listopada opublikowało raport dotyczący partnerów Niemiec w handlu zagranicznym za 2019 rok. Zgodnie z zawartymi w nim danymi wymiana handlowa Polski z Niemcami wyniosła łącznie 123,5 mld euro, na co złożyło się 65,8 mld euro eksportu z Niemiec do Polski, a także 57,6 mld euro importu z Polski do Niemiec.

Polska była w 2019 roku szóstym co do wielkości partnerem handlowym Niemiec, po Chinach, Stanach Zjednoczonych, Holandii, Francji i Włoszech. Z kolei wymiana handlowa Niemiec z Rosją była w 2019 roku ponad dwukrotnie niższa niż wymiana handlowa z Polską, wynosząc 57,8 mld euro (26,5 mld euro eksportu do Rosji, 31,2 mld euro importu z Rosji).

Wymiana handlowa Niemiec z krajami V4

Z kolei wymiana handlowa Niemiec z pozostałymi krajami Grupy Wyszehradzkiej w 2019 roku przedstawiała się następująco:

 • Czechy – 92,1 mld euro (44,4 mld eksportu i 47,7 mld importu),
 • Węgry – 55,6 mld euro (26,9 mld eksportu i 28,7 mld importu),
 • Słowacja – 31,9 mld euro (14,2 mld eksportu i 17,7 mld importu).

Wymiana handlowa Niemiec z krajami Grupy Wyszehradzkiej w 2019 roku łącznie wyniosła 303,1 mld euro. Państwa V4 były więc największym partnerem handlowym Niemiec, o niemal 100 mld euro przebijając Chiny. Z kolei wymiana handlowa Niemiec z Francją wyniosła w 2019 roku 172,7 mld euro.

Podsumowanie

Wypowiedź europosła Witolda Waszczykowskiego znajduje odzwierciedlenie w danych publikowanych przez niemiecki urząd statystyczny, dlatego uznajemy ją za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!