Czas czytania: około min.

Czy nowa ustawa o policji zwiększa uprawnienia służb?

10.02.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

fot. Adam Guz / Kancelaria Premiera

Prawda

Uzasadnienie

Na początek należy wyjaśnić, że mowa w wypowiedzi ministra o ustawie z 6 kwietnia 1990r. Należy mieć to na uwadze ze względu na brak ścisłości w wypowiedziach dziennikarzy i komentatorów, którzy mówiąc o ostatniej nowelizacji nierzadko utożsamiali pojęcie tej ustawy (m.in Ustawę o Służbie Granicznej czy Ustawę o Agencji Bezbieczeństwa Wewnętrznego).  Ważne też w ocenie wypowiedzi jest rozstrzygnięcie, o które slużby chodzi ministrowi. Czy mowa o służbach specjalnych czy jednak “służby” to określenie chrakteryzujące organy Policji. W kategorii służb specjalnych najczęściej umieszcza się wywiad i kontrwywiad danego państwa. Podmioty tego typu prowadzą niejawne działania o charakterze operacyjno-rozpoznawczym. Tego typu określenie znajduje odzwierciedlenie w polskim porządku prawnym, ale nie może być wykorzystane w kontekście odpowiedzi Zbigniewa Ziobry.

O pakiecie zadań, które maja organy ścigania mówi art. 19 Ustawy. Zakres kompetencji, określa szczególnie ust. 6. Porównując oba dokumenty – projekt nowelizacjistarą ustawę, można dostrzec, że przepis ten w nowelizacji ustawy został bardziej uszczegółowiony. Rzecznik Praw Obywatelskich podniósł zarzut na rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym w dniu 2014 r., że Ustawa nie określa, jakiego rodzaju środki techniczne i jakiego rodzaju informacje o jednostce mogą być pozyskiwane przez służby w ramach starej ustawy z 1990r.  TK stwierdził, że

“z punktu widzenia zasady określoności prawa i ustawowej formy ograniczeń konstytucyjnych wolności i praw nie jest bezwzględnie konieczne unormowanie w ustawie zamkniętego katalogu środków technicznych kontroli operacyjnej. W niektórych przypadkach może być to wręcz szkodliwe dla sprawności oraz efektywności działań operacyjnych służb zważywszy, że sposoby przekazywania informacji są coraz bardziej wyrafinowane. Konieczne jest natomiast, aby w przepisach prawa określono rodzaje środków technicznych, a organ zarządzający kontrolę operacyjną wskazywał, jaki konkretnie środek techniczny może być w indywidualnej sprawie zastosowany”.

Stara Ustawa, chociaż bardziej ogólna, dawała takie same możliwości stosowania środków technicznych. Jak wskazuje TK katalog tych środków nie był zamknięty, co daje możliwość szerszej interpretacji Art. 19 Ustawy. Natomiast należy podkreślić, że TK uznał, że konieczne jest uszczegółowienie rodzajów tych środków, co zostało urzeczywistnione w noweli do Ustawy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub