Strona główna Wypowiedzi Czy Nowoczesna ma najbardziej niekorzyste statystyki?

Czy Nowoczesna ma najbardziej niekorzyste statystyki?

Czy Nowoczesna ma najbardziej niekorzyste statystyki?

Rafał Weber

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

(…)i jest jedynym takim klubem [Nowoczesna Ryszarda Petru] o tak niekorzystnej statystyce [pod względem złożonych projektów ustaw]

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Klub parlamentarny Nowoczesna jako jedyne ugrupowanie w Sejmie nie złożył do laski marszałkowskiej do dnia 21.12.2015r. żadnego projektu ustawy.* Chociaż kluby opozycyjne w Sejmie zgłosiły tylko kilka ustaw (np. klub Platformy Obywatelskiej 1) to uznajemy wypowiedź posła za prawdziwą. Należy zaznaczyć że Nowoczesna jest jedynym klubem , który do tej pory nie wystąpił z żadną inicjatywą ustawodawczą i pomimo niewielkiej liczby inicjatyw złożonych przez pozostałe kluby jest jedynym z brakiem projektów złożonych do laski marszałkowskiej.

“Kukiz 15” –  dwa projekty ustaw:

 1. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
 2. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 3. wspólnie z klubem PiS Poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP

PSL – trzy projekty ustaw:

 1. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
 2. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.
 3. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw

*Zgodnie z Konstytucją RP inicjatywa ustawodawcza przysługuje takim podmiotom jak: rząd (Rada Ministrów), Senat, Prezydent, grupa 100 000 obywateli, posłowie (zgodnie z Regulaminem Sejmu grupie nie mniej niż 15 posłów lub komisji sejmowej). Inicjatywa nie przysługuje klubom parlamentarnym. Jednak przyjęliśmy powszechne znaczenie tych słów i za projekty złożone przez kluby uznaliśmy te pod którymi podpisali się członkowie danych klubów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!