Czas czytania: około min.

Czy Nowoczesna ma najbardziej niekorzyste statystyki?

23.12.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

fot. Adrian Grycuk / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en / modyfikacje demagog.org.pl

Prawda

Uzasadnienie

Klub parlamentarny Nowoczesna jako jedyne ugrupowanie w Sejmie nie złożył do laski marszałkowskiej do dnia 21.12.2015r. żadnego projektu ustawy.* Chociaż kluby opozycyjne w Sejmie zgłosiły tylko kilka ustaw (np. klub Platformy Obywatelskiej 1) to uznajemy wypowiedź posła za prawdziwą. Należy zaznaczyć że Nowoczesna jest jedynym klubem , który do tej pory nie wystąpił z żadną inicjatywą ustawodawczą i pomimo niewielkiej liczby inicjatyw złożonych przez pozostałe kluby jest jedynym z brakiem projektów złożonych do laski marszałkowskiej.

“Kukiz 15” –  dwa projekty ustaw:

  1. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
  2. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  3. wspólnie z klubem PiS Poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP

PSL – trzy projekty ustaw:

  1. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  2. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.
  3. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw

*Zgodnie z Konstytucją RP inicjatywa ustawodawcza przysługuje takim podmiotom jak: rząd (Rada Ministrów), Senat, Prezydent, grupa 100 000 obywateli, posłowie (zgodnie z Regulaminem Sejmu grupie nie mniej niż 15 posłów lub komisji sejmowej). Inicjatywa nie przysługuje klubom parlamentarnym. Jednak przyjęliśmy powszechne znaczenie tych słów i za projekty złożone przez kluby uznaliśmy te pod którymi podpisali się członkowie danych klubów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.