Strona główna Wypowiedzi Czy osobom zarabiającym powyżej 2500zł przysługuje 500+?

Czy osobom zarabiającym powyżej 2500zł przysługuje 500+?

Czy osobom zarabiającym powyżej 2500zł przysługuje 500+?

Ryszard Petru

Poseł
Polska 2050 Szymona Hołowni

Zgłosiliśmy poprawkę, która proponowała, żeby osoby, które mają powyżej 2500 zł w rodzinie na głowe, żeby tym osobą nie przysługiwały te pieniądze. PiS to odrzucił.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Podczas I czytania projektu ustawy „500 złotych na dziecko” przyjęto wniosek o skierowanie projektu wyłącznie do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Ze sprawozdania prac Komisji, możemy wyczytać m.in. wnioski mniejszości. Jednym z nich są wnioski posłanki Nowoczesnej Joanny Augustynowskiej. We wniosku nr 6 poseł proponuje, aby w art. 5 (ówczesnego projektu) dodać ust. 5 w brzmieniu: „5. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko niebędące pierwszym dzieckiem osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 2 500,00 zł.”. Z tekstu proponowanego wniosku wynika, że przyznanie środków pieniężnych na każde kolejne dziecko byłoby możliwe jedynie w sytuacji spełnienia przez rodzinę kryterium dochodowego – nie przekroczenia 2500 zł.

Ryszard Petru nie myli się również co do przynależności partyjnej posłów głosującym za ostateczną treścią ustawy przekazanej do Senatu, nieuwzględniającą poprawek proponowanych przez posłankę Joannę Augustynowską. Największą część głosujących stanowili członkowie PiS – 226 osób, wszyscy z obecnych na sali posiedzeń. Aby jednak uściślić wypowiedź należy dodać, że za przyjęciem ustawy byli też wszyscy posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, 14 posłów Ruchu Kukiz ‘15, dwóch członków Platformy Obywatelskiej oraz 3 posłów niezależnych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!