Strona główna Wypowiedzi Czy PGZ uzyskała dodatni wynik finansowy za ubiegły rok?

Czy PGZ uzyskała dodatni wynik finansowy za ubiegły rok?

Czy PGZ uzyskała dodatni wynik finansowy za ubiegły rok?

Mariusz Błaszczak

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Polska Grupa Zbrojeniowa uzyskała dodatni wynik finansowy za rok ubiegły.

Sygnały Dnia, 29.05.2019 r. 

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Sygnały Dnia, 29.05.2019 r. 

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Polska Grupa Zbrojeniowa za rok 2018, grupa PGZ zamknęła go z zyskiem 37,4 mln PLN. Wynik ten oznacza wzrost w stosunku do roku 2017 o 151 mln, kiedy to PGZ odnotowała stratę.

Jak podkreśla PGZ, na wynik ten miały wpływ na przykład zdecydowane wzrosty jednostkowych wyników Spółek GK: Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy S.A., MESKO S.A., Rosomak S.A., Huty Stalowa Wola S.A. oraz Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. z Poznania. Pozytywny wynik jest także efektem wzrostu przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi, które osiągnęły poziom 5,5 mld PLN. Wzrost przychodów ze sprzedaży przełożył się na poprawę wskaźnika EBITDA o 140 mln zł, czy poprawie efektywności działalności Spółek, wchodzących w skład Grupy.

Swoje środki PGZ inwestuje w szereg prac badawczo-rozwojowych, faz analityczno-koncepcyjnych i dialogów technicznych, m.in. w takich programach jak NAREW, ROSOMAK BMS, BORSUK, NOTEĆ czy ZSSW-30.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!