Strona główna Wypowiedzi Czy PiS inicjował debatę w PE na temat demokracji w Polsce?

Czy PiS inicjował debatę w PE na temat demokracji w Polsce?

Czy PiS inicjował debatę w PE na temat demokracji w Polsce?

Andrzej Halicki

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Platforma Obywatelska

Jedyną rezolucje, czy próbę rezolucji jaką znam podpisaną przez polskich parlamentarzystów, dotyczącą zagrożenia demokracji w Polsce, jest podpisana przez 18 posłów Prawa i Sprawiedliwości 24 listopada 2014 roku.

Polskie Radio Program I, 18.04.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program I, 18.04.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

24 listopada 2014 r. grupa EKR wystąpiła z wnioskiem o wpisanie w punkt porządku obrad Parlamentu Europejskiego oświadczenia Komisji na temat nieprawidłowości podczas wyborów samorządowych w Polsce, zagrażających demokracji w tym kraju oraz złożyła projekt rezolucji w tej sprawie. Wniosek został odrzucony przez Parlament Europejski.

Jak podaje informacja zamieszczona na stronie internetowej grupy EKR, “z inicjatywy europosłów PiS Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów jednogłośnie przyjęła rezolucję, w której wskazano nieprawidłowości w przebiegu wyborów samorządowych”, a projekt został złożony przez wszystkich 12 europosłów PiS w PE.

Wypowiedź uznajemy za prawdziwą, pomimo tego, że Andrzej Halicki pomylił liczbę europosłów. Nieścisłość ta nie jest istotnym elementem wypowiedzi.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!