Strona główna Wypowiedzi Czy PiS nie zrealizowało obietnicy budowy mieszkań w ramach „Mieszkanie+”?

Czy PiS nie zrealizowało obietnicy budowy mieszkań w ramach „Mieszkanie+”?

Czy PiS nie zrealizowało obietnicy budowy mieszkań w ramach „Mieszkanie+”?

Robert Biedroń

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Nowa Lewica

PiS obiecało budowę tanich mieszkań na wynajem w ramach ,,Mieszkanie +”  – nie zrobiono.

Polskie Radio, 18.02

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Polskie Radio, 18.02

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Robert Biedroń w swojej wypowiedzi stwierdził że Prawo i Sprawiedliwość nie zrealizowało obietnicy budowy mieszkań w ramach programu „Mieszkanie+”. Trzeba jednak zauważyć, że sam Program jest realizowany przez Zjednoczoną Prawicę. Do 31 grudnia 2019 roku wybudowano łącznie około 7,8 tys. lokali mieszkalnych, a obecnie ok. 9,7 tysięcy projektów jest w realizacji, w związku z czym wypowiedź oceniamy jako fałszywą.

Robert Biedroń w swojej wypowiedzi nie odnosi się do konkretnej obietnicy: 100 tys. mieszkań w budowie w 2019 r. w ramach programu “Mieszkanie +”, którą wygłosił Mateusz Morawiecki w swoim przemówieniu 14 kwietnia 2018 r. podczas konwencji “Polska jest jedna”. W przygotowanym przez nas Raporcie 100 obietnic Zjednoczonej Prawicy, oceniliśmy tę obietnicę jako niezrealizowaną.

Czym jest program  „Mieszkanie+”?

Program „Mieszkanie+” jest jednym z filarów Narodowego Programu Mieszkaniowego (NPM) przyjętego przez Radę Ministrów 27 września 2016 roku (uchwała nr 115/2016). Celem NPM jest zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających obecnie nabycie lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych (do 2030 roku liczba mieszkań przypadająca na 1 tys. mieszkańców powinna osiągnąć poziom 435). Działania komercyjne w ramach programu „Mieszkanie+” prowadzi spółka PFR Nieruchomości S.A., która zarządza środkami funduszy inwestycyjnych.

Program „Mieszkanie+” składa się z dwóch części:

 1. Filaru rynkowego umożliwiającego osobom o niższych dochodach najem z możliwością dojścia do własności mieszkania.
 2. Filaru społecznego dającego możliwość najmu lokalu bez możliwości wykupu. Jest on przeznaczony dla osób o niższym uposażeniu, a czynsz jest limitowany ustawowo. W ramach tego filaru wyróżnia się:
  • preferencyjne finansowanie zwrotne dla podmiotów zainteresowanych budową mieszkań na wynajem o limitowanym czynszu oraz
  • bezzwrotne finansowe wsparcie z budżetu państwa udzielane głównie jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pożytku publicznego na rozwój budownictwa zaspokajającego potrzeby mieszkaniowe osób o niższych dochodach (przede wszystkim budownictwa gminnego) oraz budownictwa wspomaganego.

Ile mieszkań wybudowano?

22 stycznia 2020 roku poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa złożył interpelację do Ministra Rozwoju dotyczącą realizacji rządowego programu „Mieszkanie+”. Odpowiedzi na nią udzielił wiceminister Robert Nowicki 20 lutego 2020 roku. Poniższe dane odnoszą się do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

W ramach części rynkowej i społecznej programu „Mieszkanie+” wybudowano łącznie ok. 7,8 tys. lokali mieszkalnych.

W czasie trzech lat funkcjonowania programu „Mieszkanie+”, w ramach filaru rynkowego, powstało 867 mieszkań zlokalizowanych:

 • w Białej Podlaskiej – 186 lokali przy ul. Jana III Sobieskiego,
 • w Gdyni – 172 lokale przy ul. Puszczyka,
 • w gminie Jarocin – 258 lokali:
  • 96 lokali w Siedleminie przy ul. Głównej,
  • 120 lokali w Jarocinie przy ul. Siedlemińskiej,
  • 42 lokale w Jarocinie przy ul. Leszczyce,
 • w Kępnie – 36 lokali przy ul. Przemysłowej,
 • w Wałbrzychu – 215 lokali przy ul. Husarskiej.

W zakresie części społecznej programu w ramach instrumentu preferencyjnego finansowania zwrotnego do końca 2019 roku wybudowano 2 750 mieszkań, w tym: 

 • 629 mieszkań – w 2017 roku,
 • 1 108 mieszkań – w 2018 roku,
 • 1 013 mieszkań – w 2019 roku.

W przypadku bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, w latach 2016- 2019 wybudowanych zostało 4 182 lokali mieszkalnych oraz 49 miejsc noclegowych

Według stanu na koniec 2019 roku z budżetu państwa na realizację programu „Mieszkanie+” została przekazana kwota 516,37 mln zł, w tym: 

 • w 2016 roku – 136,9 mln zł,
 • w 2017 roku – 169,47 mln zł,
 • w 2018 roku – 210,0 mln zł.

Ile mieszkań jest w realizacji?

W realizacji jest łącznie ok. 9,7 tys. lokali mieszkalnych (oraz 49 miejsc noclegowych) w ramach części rynkowej i społecznej programu „Mieszkanie+”.

Na etapie budowy, w ramach filaru rynkowego, znajduje się 1907 mieszkań w:

 • woj. podkarpackim (Dębica) – 201 lokali,
 • woj. wielkopolskim (Jarocin) – 108 lokali,
 • woj. śląskim (Katowice) – 513 lokali,
 • woj. pomorskim (Kępice) – 42 lokale,
 • woj. małopolskim (Kraków) – 481 lokali, 
 • woj. łódzkim (Łowicz) – 96 lokali,
 • woj. mazowieckim (Mińsk Mazowiecki, Radom) – 262 lokale,
 • woj. lubelskim (Świdnik, Zamość) – 204 lokale.

W przypadku wsparcia budowy mieszkań społecznych z udziałem środków budżetu państwa (drugi segment pakietu „Mieszkanie+”), w ramach instrumentu preferencyjnego finansowania zwrotnego, na dzień 31 grudnia 2019 roku w budowie pozostawało 5 108 mieszkań. Ponadto na koniec 2019 roku z podpisanych umów w ramach bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego w budowie były 2 663 lokale mieszkalne i 53 miejsca noclegowe.

W oparciu o szacunki inwestorów realizujących mieszkania w ramach programu „Mieszkanie+” w 2020 roku planuje się oddać do użytkowania ponad 3,6 tys. mieszkań.

Mieszkanie na start

1 stycznia 2019 roku został uruchomiony program dopłat do czynszu „Mieszkanie na Start”, będący uzupełnieniem programu  „Mieszkanie+”. Program dopłat do czynszu realizuje dwa główne cele: społeczny i inwestycyjny. Pierwszy stanowi pomoc dla gospodarstw domowych mających trudności w samodzielnym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, drugi – zachętę do realizacji inwestycji polegających na budowie mieszkań na wynajem. Zgodnie z informacjami Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który jest administratorem programu, według stanu na 1 stycznia 2020 roku o dopłaty można się ubiegać w gminach:

 • Wałbrzych,
 • Toruń,
 • Biała Podlaska,
 • Kępno,
 • Konin.

Do końca grudnia 2019 roku dopłatami objętych zostało 267 mieszkań, a kwota wypłaconych dopłat do czynszu wyniosła 328,29 tys. zł.

Robert Biedroń w swojej wypowiedzi stwierdza, że PiS nie zrealizowało obietnicy budowy mieszkań w ramach programu „Mieszkanie+”. Do 31 grudnia 2019 roku wybudowano jednak łącznie ok. 7,8 tys. lokali mieszkalnych, a ok. 9,7 tys. jest nadal w realizacji. Wypowiedź uznajemy zatem za fałszywą.

Co obiecał PiS w sprawie mieszkań?

Obietnice programu mieszkaniowego złożone przez Prawo i Sprawiedliwość były przedmiotem naszej analizy w raporcie 100 Obietnic Zjednocznej Prawicy. Wyróżniliśmy w nim dwie: obietnicę programu Mieszkanie Plus, a także obietnicę wybudowania 100 tys. mieszkań w jego ramach. Pod względem merytorycznym, ta druga obietnica, złożona w kwietniu 2018 roku przez premiera Mateusza Morawieckiego,  jest odrębną obietnicą wobec obietnicy samego programu Mieszkanie Plus, wyartykułowanej w programie Prawa i Sprawiedliwości z 2014 roku, a także w expose premier Beaty Szydło.

Pierwotnie, obietnica programu mieszkaniowego nie zakładała wskaźników wybudowania określonej liczby mieszkań (w założeniach programu wzmiankowana był dalekosiężny cel osiągnięcia średniej unijnej, jeśli chodzi o liczbę mieszkań na 1000 mieszkańców, jednakże, jako, że horyzont czasowy określony w nim został na 2030 rok, a więc wykraczał on daleko poza kadencję rządu Prawa i Sprawiedliwości, kwestia ta nie podlegała naszej weryfikacji). Z uwagi na realizację programu Mieszkanie Plus (przyjęcie odpowiednich regulacji prawnych, a także realne powstanie mieszkań), pierwszą obietnicę oceniliśmy jako zrealizowaną. Z uwagi na nieosiągnięcie wymaganych wskaźników, druga obietnica, dotycząca budowy 100 tys. mieszkań, została oceniona jako niezrealizowana. Robert Biedroń w swoje wypowiedzi odwołuje się do kwestii samej realizacji programu mieszkaniowego, co w świetle przytoczonych informacji jest tezą fałszywą.

Aktualizacja 4.03: Analiza została uzupełniona o szerszy kontekst obietnic Prawa i Sprawiedliwości dotyczących programu mieszkaniowego. Dokonana korekta nie wpłynęła na ostateczną ocenę analizy.


Większość naszych analiz powstała dzięki wolontariackiej pracy naszych fact-checkerów i wsparciu darczyńców. Nasza praca nie jest finansowana przez polityków ani instytucje państwowe. Jeśli chcesz pomóc nam zachować niezależność, wesprzyj nas TUTAJ.

Podziel się prawdą! Podaj ją dalej. Możesz korzystać z naszych tekstów bez ograniczeń, prosimy tylko o podanie linku do naszej strony.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!