Czy PiS wykonał miażdżącą większość swoich obietnic?

19.09.2019

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w swojej wypowiedzi odnosi się zarówno do obietnic złożonych przed wyborami parlamentarnymi 2015 roku, ale także i tych złożonych już w trakcie sprawowania rządów. Dokładnie taki zakres obietnic zweryfikowaliśmy w naszym raporcie 100 Obietnic Zjednoczonej Prawicy. Sprawdziliśmy w nim obietnice pochodzące z Programu Prawa i Sprawiedliwości, wygłoszone w expose premier Beaty Szydło i premiera Mateusza Morawieckiego, a także deklarowane w trakcie trwania rządów przez poszczególnych polityków. Zgodnie z naszym raportem, na sto zweryfikowanych obietnic, rozkład poszczególnych ocen przedstawia się następująco:

  • 33 zrealizowane

  • 4 zrealizowane z opóźnieniem

  • 25 częściowo zrealizowanych

  • 2 zamrożone

  • 36 niezrealizowanych

Warto odnotować, że największy odsetek obietnic stanowiły te niezrealizowane. Jedynie co trzecia obietnica została zrealizowana zgodnie z pełnią jej pierwotnych założeń i w wyznaczonym terminie.

Ogółem, odsetek obietnic, które do jakiegoś stopnia zostały przez PiS zrealizowane (a więc dodając do siebie zrealizowane, zrealizowane z opóźnieniem, a także częściowo zrealizowane), wynosił 64%. Biorąc jednak pod uwagę obietnice w pełni zrealizowane, było ich już tylko 37%. Z kolei obietnic zrealizowanych w wyznaczonym do tego terminie było jedynie 33%. Nie jest to więc „przynajmniej miażdżąca większość”, jak sugeruje to Jarosław Kaczyński. Zgodnie z tym, uznajemy jego wypowiedź za fałszywą.

Przeczytaj cały raport: 100 OBIETNIC ZJEDNOCZONEJ PRAWICY

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.