Strona główna Wypowiedzi Czy Polacy czują się bezpiecznie w swoim kraju i okolicy?

Czy Polacy czują się bezpiecznie w swoim kraju i okolicy?

Czy Polacy czują się bezpiecznie w swoim kraju i okolicy?

Sylwester Tułajew

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

To, co ważne: w roku 2015, kiedy przejmowaliśmy od was odpowiedzialność za rządzenie, poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli wynosiło zaledwie 66%. 66% obywateli w roku 2015 uważało, że czuje się bezpiecznie w kraju, czuje się bezpiecznie w Polsce. […] Po 8 latach rządu Prawa i Sprawiedliwości wskaźnik, o którym mówiłem, zwiększył się do 96%. Dziś 96% obywateli mówi, że czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania.

Posiedzenie Sejmu RP, 21.12.2023

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu RP, 21.12.2023

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

  • Z sondaży CBOS wynika, że w 2015 roku 66 proc. respondentów twierdziło, że Polska jest bezpiecznym krajem, podczas gdy w 2023 roku było to już 88 proc.
  • W przypadku pytania o poczucie bezpieczeństwa w swoim miejscu zamieszkania liczba odpowiedzi twierdzących w ciągu 8 lat wzrosła z 88 proc. do 96 proc.
  • Sylwester Tułajew zestawia ze sobą odpowiedzi na dwa różne pytania.
  • Odsetek osób, według których Polska jest bezpiecznym krajem, nie wynosi 96 proc., ale prawdą jest, że znacząco wzrósł on za rządów PiS – do poziomu 88 proc. W związku z tym wypowiedź uznajemy za częściową prawdę.

Prace nad nowym budżetem

Podczas posiedzenia Sejmu 21 grudnia odbyła się debata dotycząca ustawy budżetowej oraz okołobudżetowej. Okazała się ona polem nie tylko do dyskusji na temat nowego budżetu, ale również do wielu porównań i podsumowań poprzednich kadencji.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Sylwester Tułajew postanowił przedstawić sukces poprzedniego rządu. Porównał dane dotyczące poczucia bezpieczeństwa Polaków w ich kraju na koniec rządów PO-PSL oraz po 8 latach rządów PiS.

CBOS pyta Polaków o poczucie bezpieczeństwa już ponad 30 lat

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) co roku przeprowadza sondaże, w których pyta Polaków o kwestię poczucia bezpieczeństwa w kraju oraz w najbliższej okolicy (dzielnica, osiedle, wieś). Badanie przeprowadzane jest na próbie ok. tysiąca osób od 1987 roku.

Co ważne, powyższe kwestie są ujmowane oddzielnie, tak aby można było porównać różnice pomiędzy poziomem poczucia bezpieczeństwa w skali kraju oraz w miejscu zamieszkania.

Czy Polacy czują się bezpiecznie w Polsce?

sondażu z maja 2015 roku 66 proc. respondentów wyraziło opinię, że Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie. Nieco więcej niż co czwarty (28 proc.) ankietowany stwierdził, że nie czuje się bezpiecznie w Polsce.

najnowszym sondażu CBOS z maja 2023 roku poruszającym tę kwestię na to samo pytanie („Czy, Pana(i) zdaniem, Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie?”) 88 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi „tak”, 9 proc. „nie” oraz 3 proc. „trudno powiedzieć”.

Najwięcej odpowiedzi twierdzących odnotowano w latach 20172019 (ok. 90 proc.). Najniższe poczucie bezpieczeństwa w Polsce ankietowani zadeklarowali w 2001 roku. Odsetek odpowiedzi „tak” przewyższył odpowiedzi „nie” w 2007 roku. Na poniższym wykresie można zaobserwować tendencję wzrostową.

 

Tendencja wzrostowa zarówno za rządów PiS, jak i PO-PSL

Podczas rządów koalicji PO-PSL tendencja do udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie o odczuwanie bezpieczeństwa w Polsce była wzrostowa pomiędzy 2007 a 2011 rokiem. Pomiędzy 2011 a 2013 nastąpił spadek o ponad 10 proc., a następnie znów odnotowano wzrost pomiędzy 2013 i 2014 rokiem. 

Po zmianie władzy w 2015 roku, podobnie jak w 2007 roku, liczba odpowiedzi „tak” zaczęła dynamicznie rosnąć, po czym odnotowano spadek w latach 2019–2021. Od 2021 roku trend jest znowu rosnący. Zmiany na przestrzeni lat dobrze prezentuje poniższy wykres:

Poczucie bezpieczeństwa Polek i Polaków w ich miejscu zamieszkania

W przytaczanych sondażach zapytano ankietowanych również o to, czy czują się bezpiecznie w swojej najbliższej okolicy. Mowa o pytaniu: „Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka (dzielnica, osiedle, wieś), można nazwać bezpiecznym i spokojnym?”.

W tym przypadku odnotowujemy regularny trend wzrostowy pod względem odpowiedzi twierdzących, co widać na poniższym wykresie.

 

W 2023 roku 96 proc. respondentów określiło swoją okolicę jako bezpieczną. W roku 2015 było to 88 proc. Rok później odsetek przekroczył 90 proc. i od tej pory co roku można stwierdzić, że ponad 9 na 10 Polek i Polaków czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania.

Sylwester Tułajew zestawił w swojej wypowiedzi dwie nieporównywalne dane dotyczące dwóch różnych kwestii – odsetka osób czujących się bezpiecznie w swoim kraju oraz odsetka osób deklarujących poczucie bezpieczeństwa w swojej najbliższej okolicy. Mimo to faktycznie w przypadku obu wskaźników odnotowujemy trend wzrostowy, choć ze zróżnicowaną dynamiką.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!