Strona główna Wypowiedzi Czy Polacy popierają dwukadencyjność w samorządach?

Czy Polacy popierają dwukadencyjność w samorządach?

Czy Polacy popierają dwukadencyjność w samorządach?

Stanisław Karczewski

W naszym programie, programie PiS dwukadencyjność była już od wielu lat.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wzmianka o dwukadencyjności w samorządach po raz pierwszy pojawia się w Programie Prawa i Sprawiedliwości w 2009 roku:

“Aby przeciwdziałać powstawaniu skostniałych lokalnych układów władzy, doprowadzimy do ustawowego ograniczenia – do dwóch kadencji – czasu pełnienia tej samej funkcji samorządowej pochodzącej z wyborów powszechnych”(s.51).

Zapis ten powtórzony został w Programie PiS z 2011 roku (s.89).

W nieco odmienny sposób postulat ten został sformułowany i rozszerzony w Programie PiS z 2014 roku:

“Dążąc do poprawy jakości demokracji lokalnej, spełnimy coraz powszechniejszy postulat ustawowego ograniczenia w czasie – do dwóch kadencji – nieprzerwanego pełnienia tej samej funkcji przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; po przerwie trwającej co najmniej jedną kadencję zainteresowana osoba będzie mogła kandydować na to samo stanowisko ponownie. Rozwiązanie to będzie reakcją na powstawanie w wielu miastach i gminach wiejskich spetryfikowanych układów władzy, sprzyjających różnym nieprawidłowościom”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy