Strona główna Wypowiedzi Czy polscy żołnierze byli obecni w Syrii?

Czy polscy żołnierze byli obecni w Syrii?

Czy polscy żołnierze byli obecni w Syrii?

Witold Waszczykowski

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Obecność polską [w Syrii] wycofał jeden z moich poprzedników. Polska była na wzgórzach Golan, mieliśmy kilkuset naszych żołnierzy którzy uczestniczyli w operacji pokojowej ONZ.

RMF 24, 02.01.2017

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

RMF 24, 02.01.2017

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

31 maja 1974 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ Rezolucją 350 (1974) zdecydowała o utworzeniu misji UNDOF – Siły Rozdzielająco-Obserwacyjne Narodów Zjednoczonych  (ang. United Nations Disengagement Observer Force) na Wzgórzach Golan.

Od czerwca 1974 r. do grudnia 1993 r. Polski Kontyngent Logistyczny (POLLOG) składający się ze 154 żołnierzy był głównie odpowiedzialny za transport żywności i wody w regionie.

W grudniu 1993 r., na prośbę Sekretarza Generalnego ONZ, Polacy przejęli zadania operacyjne od Finów. Za wykonywanie tych zadań odpowiedzialny był Polski Kontyngent Wojskowy w Syrii- POLBATT, składający się z 340 żołnierzy.

13 stycznia 2009 r. Rada Ministrów przyjęła “Strategię udzału Sił Zbrojnych RP w operacjach międzynarodowych” gdzie stwierdzono, iż priorytetowe znaczenie, z punktu widzenia polskiej racji stanu, mają operacje Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej.  Podjęto decyzję o zakończeniu polskiego udziału w misji UNDOF. W maju 2009 r. ówczesny Minister Obrony Narodowej, Bogdan Klich przekazał wiadomość o decyzji, izraelskiemu Ministrowi Obrony, Ehudowi Barakowi.

W październiku 2009 r. powrócili pierwsi polscy żołnierze biorący udział w misji. Dwaj ostatni żołnierze, oficerowie Marynarki Wojennej powrócili do kraju 9 kwietnia 2010 r. co całkowicie zakończyło służbę polskich sił w tej misji.

Polskie siły brały udział w misji ONZ na Wzgórzach Golan w latach 1974-2009. W 2009 r. Rada Ministrów zdecydowała o powrocie polskich żołnierzy do kraju, ze względu zmiany strategii Sił Zbrojnych RP w operacjach międzynarodowych. Liczebność polskich żołnierzy zmieniała się wraz z czasem oraz zmianą zadań. W końcowej fazie uczestnictwa było to ponad 300 żołnierzy i pracowników cywilnych. Z tego względu wypowiedź należy zakwalifikować jako prawdę.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!