Strona główna Wypowiedzi Czy Polska ma najmniejszą różnice między płacami kobiet i mężczyzn?

Czy Polska ma najmniejszą różnice między płacami kobiet i mężczyzn?

Czy Polska ma najmniejszą różnice między płacami kobiet i mężczyzn?

Elżbieta Rafalska

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Rzeczywiście to jest bardzo dobry rezultat, ta luka płacowa na poziomie 7% w wielu krajach jest ona znacznie, dwukrotnie i nawet więcej wyższa.

PwC Women In Work Index, luty 2017.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

PwC Women In Work Index, luty 2017.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Z analizy raportu “PwC Women In Work Index” (str. 34-35) przedstawiającego dane za rok 2015 istotnie płynie wniosek, że Polska z wynikiem 7% plasuje się w czołówce państw z najniższą różnicą między średnim wynagrodzeniem otrzymywanym przez pracowników obojga płci.

Dla porównania, kolejne sklasyfikowane państwo to Szwecja z wynikiem aż 14%, a ostatnią lokatę zajmuje Korea z wynikiem 36%.

Wg danych Eurostatu, które również przedstawiają dane za rok 2015, luka płacowa w Polsce wynosi 7,7%. Niższa luka płacowa jest w Belgii (6,5%), Włoszech (5,5%), Luksemburgu (5,5%) oraz Rumuni (5,8%). Wg danych Eurostatu najwyższa luka płacowa występuje w Estonii (26,9%), Czechach (22,5%), Niemczech (22%) oraz Austrii (21,7%).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!