Strona główna Wypowiedzi Czy Polska ograniczyła emisję CO2?

Czy Polska ograniczyła emisję CO2?

Czy Polska ograniczyła emisję CO2?

Paweł Sałek

Poseł

Inną sprawą jest emisja CO2, którą ograniczamy. Polskie nowe bloki węglowe będą emitować 700g/kWh. Nasze dotychczasowe bloki emitują około 1000g.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Krajowy Plan Działania w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych z 2010 roku wyznaczył przewidywane zmniejszenie redukcji gazów cieplarnianych w oparciu o ilość emisji przypadającej na 1 MWh produkcji energii elektrycznej w nowoczesnej elektrowni węglowej. Do 2020 roku emisja CO2 ma spaść do 700 kg/MWh, co odpowiada 700 g/kWh.

Według artykułu “Energetyczna perspektywa węgla brunatnego w kontekście europejskiego systemu handlu emisjami (ETS)”, średnia wartość emisji CO2 dla w zależności od źródła energii przedstawia się następująco:

  • węgiel kamienny: 950 g/kWh,
  • węgiel brunatny: 1220 g/kWh.

W Polsce większość energii produkowana jest z węgla kamiennego, co wynika z faktu, że moc elektryczna zainstalowana wynosi odpowiednio 20 434,3 MW dla elektrowni na węgiel kamienny i 9 620,5 MW dla elektrowni na węgiel brunatny. Można więc powiedzieć, że 68% energii elektrycznej pochodzącej z elektrowni węglowych, pochodzi z węgla kamiennego, a pozostałe 32% – z węgla brunatnego.


Średnia ważona emisji CO2 wynosi więc 1036,4 g/kWh.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!