Strona główna Wypowiedzi Czy Polska płaci miliardy na rzecz stabilności strefy euro?

Czy Polska płaci miliardy na rzecz stabilności strefy euro?

Czy Polska płaci miliardy na rzecz stabilności strefy euro?

Witold Waszczykowski

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Polska wpłacała miliardy do budżetu na fundusz stabilizacyjny i nie była zapraszana nawet na obserwatora czy to strefy euro, czy G20.

Polsat News, 15.11.2017

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Polsat News, 15.11.2017

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Na podstawie Traktatu Ustanawiającego Europejski Mechanizmu Stabilizacji Finansowej z 2010 r. (EFSM), powstałego jako pokłosie kryzysu finansowego z 2008 r. Polska, jako kraj nienależący do strefy euro mogła prosić o pomoc o skorzystanie z instrumentu wsparcia bilansów płatniczych. Podobną instytucją dla państw strefy euro był Europejski Instrument Stabilizacji Finansowej (EFSF). Obie instytucje przekształciły się w Europejski Mechanizm Stabilności (ESM), służący pomocą dla państw strefy euro w wypadku potrzeby wsparcia finansowego. Polska nie ma obowiązku wpłacania środków na rzecz funduszu – nie jest bowiem członkiem strefy euro.

Prawdą jest, że Polska nie uczestniczyła w spotkaniach państw członkowskich strefy euro, niejako z definicji. Minister Waszczykowski pomija jednak kluczową kwestię, że zgodnie z informacją na stronie Rady Europejskiej przynajmniej raz w roku państwa, które ratyfikowały Pakt Fiskalny z 2012 r, a do których Polska należy, biorą udział w szczytach eurogrupy dotyczących konkretnych obszarów polityki finansowej w ramach tzw. formatu euro plus.

Mateusz Morawiecki jest pierwszym polskim przedstawicielem w historii szczytów G20. Wicepremier wziął udział w szczycie na zaproszenie Niemiec, które w tym roku są gospodarzem spotkania, dzięki czemu mogą wystąpić o udział państw niebędacych członkami grupy. Prawdą jest, że to pierwszy raz kiedy Polska samodzielnie bierze udział w obradach G20. Należy jednak zaznaczyć, że na szczytach grupy G20 Polska jest reprezentowana pośrednio, jako członek UE. Ponadto, na spotkaniach ministrów finansów państw G20, UE jest reprezentowana przez ministra państwa aktualnie sprawującego prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. W 2011 r. sprawująca prezydencję Polska aktywnie uczestniczyła w pracach G20 na szczycie we Francji.

Ponadto, nawet gdyby Polska w istocie była płatnikiem do ESM, nie mogłoby to mieć wpływu na jej udział w obradach grupy G20, która jest ciałem nieformalnym i niezależnym od Unii Europejskiej. Te dane są zatem nieporównywalne. Wypowiedź Witolda Waszczykowskiego uznajemy za manipulację.

 

 

Share The Facts
Witold Waszczykowski
Minister Spraw Zagranicznych

 

Polska wpłacała miliardy do budżetu na fundusz stabilizacyjny i nie była zapraszana nawet na obserwatora czy to strefy euro, czy G20.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!