Strona główna Wypowiedzi Czy Polskę będzie obowiązywało porozumienie paryskie?

Czy Polskę będzie obowiązywało porozumienie paryskie?

Czy Polskę będzie obowiązywało porozumienie paryskie?

Jan Szyszko

Prawo i Sprawiedliwość

Po roku 2020 będzie Polskę obowiązywało porozumienie paryskie, które będzie podpisane w Nowym Jorku, a nie pakt klimatyczny.

Porozumienie paryskie, 12.12.2015.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Porozumienie paryskie, 12.12.2015.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Porozumienie paryskie, przyjęte dnia 12 grudnia 2015 roku, podczas 21. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Klimatycznej Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21) przyjmuje cel zatrzymania do końca XXI w. wzrostu temperatury na poziomie poniżej 2 stopni Celsjusza. Porozumienie zostanie podpisane przez Sekretarza Generalnego ONZ dnia 22 kwietnia 2016 roku w Nowym Jorku i będzie otwarte do podpisania do 21 kwietnia 2017 roku.

Z kolei pakiet klimatyczny (własc. Pakiet energetyczno-klimatyczny do 2020 roku), który został opracowany przez kraje UE w 2007 a przyjęty w 2009 roku, zakłada, że do 2020 roku zostaną określone trzy główne cele:

  • ograniczenie poziomu emisji gazów cieplarnianych o 20% (w stosunku do roku 1990)
  • udział energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 20%
  • zwiększenie efektywności energetycznej o 20%

Wypowiedź ministra Szyszki można uznać za prawdziwą: Obecny pakiet obowiązuje do 2020 roku. Jak do tej pory nie przyjęto nowego dokumentu, który miałby obowiązywać po 2020 roku, jednak prace nad nim trwają. Dnia 22 stycznia 2014 roku Komisja Europejska przyjęła ramy klimatyczno-energetyczne do 2030 roku, które mają być “inspiracją do dyskusji sposobami realizacji tych strategii politycznych po wygaśnięciu obecnych zasad obejmujących okres do roku 2020”. Jednak na obecną chwilę można stwierdzić, że po roku 2020 Polskę obowiązywać będzie jedynie Porozumienie paryskie (przyjmując, że Polska porozumienie podpisze i ratyfikuje).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!