Strona główna Wypowiedzi Czy posłowie PiSu deklarowali, że nie będą podnosić podatków?

Czy posłowie PiSu deklarowali, że nie będą podnosić podatków?

Czy posłowie PiSu deklarowali, że nie będą podnosić podatków?

Jakub Kulesza

Wolnościowcy

Deklaracja o niepodnoszeniu podatków, napisana przez Patryka Jakiego, podpisana przez Pana Ozdobę, a później złamana już na pierwszym posiedzeniu Sejmu.

Polityka na ostro, 10.12.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polityka na ostro, 10.12.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Podczas programu Polityka na ostro poseł Konfederacji Jakub Kulesza zarzucił Jackowi Ozdobie (klub Prawa i Sprawiedliwości) złamanie przedwyborczej deklaracji dotyczącej niepodnoszenia podatków:

To co mówi, pisze pan Jaki, a powtarza po nim pan Ozdoba, jest całkowicie niewiarygodne, tak jak niewiarygodna była deklaracja o niepodnoszeniu podatków, napisana przez pana Jakiego, podpisana przez pana Ozdobę, a później złamana już na pierwszym posiedzeniu Sejmu.

Jakub Kulesza w swojej wypowiedzi odwołuje się do tak zwanej „Deklaracji Nowego Pokolenia”. Była to ogłoszona 6 września inicjatywa wtedy już posła do Parlamentu Europejskiego Patryka Jakiego. Jak argumentował wówczas polityk:

Zbliżają się wybory, które rozstrzygną o losach Polski na koleje lata. Ważne, aby głosować w nich na Zjednoczoną Prawicę. Jednak nie mniej istotne jest to, kogo z tej listy wybierzemy. Chcę Państwa zachęcić do głosowania na ludzi, którzy podpiszą 7 zobowiązań w sprawach fundamentalnych. Nie startuję w tych wyborach, ale jestem gotowy poprzeć tylko tych ludzi na listach, którzy podpiszą obietnicę, że będą bronić wartości chrześcijańskich, będą przedstawicielami odważnej młodej Polski.

Owe 7 zobowiazań to kolejno:

 1. Będę bronił rodziny i głosował przeciwko wdrażaniu ideologii LGBT
 2. Nigdy nie zagłosuję za roszczeniami żydowskimi – 447
 3. Zawsze będę głosował za zaostrzeniem kar dla przestępców
 4. Zawsze będę głosował przeciwko przywróceniu przywilejów SB
 5. Nigdy nie zagłosuję za podwyższeniem podatków
 6. Będę miał dyżury dla ludzi również w internecie
 7. Zawsze zagłosuję przeciwko przyjmowaniu nielegalnych migrantów.

10 października Patryk Jaki opublikował listę sygnatariuszy Deklaracji. Znalazł się na niej również Jacek Ozdoba, polityk współtworzącej Zjednoczoną Prawicę Solidarnej Polski, startujący w okręgu nr 16 (Płock) z 9 miejsca z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. W wyborach uzyskał on  3832 głosy, co pozwoliło mu zdobyć mandat poselski.

Już na pierwszym posiedzeniu Sejmu IX kadencji posłowie zajęli się rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym dotyczącym indeksacji stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami, tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie.

Jak czytamy w projekcie, proponowana zmiana podwyższa stawki akcyzy o 10%. Z zakresu projektowanej indeksacji akcyzy na używki wyłączono cydr i perry o mocy nieprzekraczającej 5% w celu rozwoju tego rynku i pośredniego wspierania produkcji sadowniczej, stanowiącej jeden z filarów polskiego rolnictwa. Wyłączenie obejmuje także akcyzę na papierosy elektroniczne, na które do końca czerwca 2020 r. obowiązuje zerowa stawka akcyzy. Wyroby te będą opodatkowane efektywną stawką akcyzy od 1 lipca 2020 r.

Autorzy projektu zakładają, że podwyżka akcyzy skutkować będzie między innymi następującymi podwyżkami cen produktów:

 • wzrost ceny półlitrowej puszki piwa o ekstrakcie 12 oPlato o ok. 0,05 zł (z VAT-em ok. 0,06 zł),
 • wzrost ceny butelki wina o poj. 0,75 l o ok. 0,12 zł (z VAT-em ok. 0,15 zł),
 • wzrost ceny półlitrowej butelki wyrobu spirytusowego o mocy 40% o ok. 1,14 zł (z VAT-em ok. 1,4 zł),
 • wzrost ceny papierosów o ok. 1,02 zł/20 szt. w stosunku do przeciętnej ceny paczki papierosów obecnie.

Dodatkowe przychody do budżetu w 2020 roku z tytułu podwyżki akcyzy szacowane są na około 552,9 mln zł w przypadku napojów alkoholowych, z wyłączeniem cydru i perry, oraz około 1 mld 145,9 mln zł w przypadku wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego i wyrobów nowatorskich.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym w artykule pierwszym w sposób jednoznaczny definiuje akcyzę jako podatek:

Art. 1.

1. Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

2. Akcyza stanowi dochód budżetu państwa.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy podnoszącej o 10% podatek akcyzowy poparło 243 posłów, w tym 233 posłów klubu Prawa i Sprawiedliwości. Wśród nich był również poseł Jacek Ozdoba.

Innymi sygnatariuszami Deklaracji Nowego Pokolenia, którzy poparli podwyżkę podatku akcyzowego, oprócz Jacka Ozdoby, byli posłowie: Sebastian Kaleta, Jan Kanthak, Janusz Kowalski, Dariusz Olszewski i Aleksandra Szczudło. Co ciekawe, jedyny głos wstrzymujący wśród posłów PiSu oddał również sygnatariusz Deklaracji Nowego Pokolenia, poseł Mariusz Kałużny.

W świetle powyższych informacji, uznajemy wypowiedź Jakuba Kuleszy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!