Strona główna Wypowiedzi Czy posterunki straży granicznej były likwidowane?

Czy posterunki straży granicznej były likwidowane?

Czy posterunki straży granicznej były likwidowane?

Mariusz Błaszczak

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Posterunki straży granicznej były likwidowane za czasów rządów poprzedniej koalicji

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

21 grudnia 2007 Polska stała się członkiem strefy Schengen, w związku z czym w związku z czym zlikwidowano przejścia graniczne z sąsiednim krajami należącymi do UE (Niemcy, Czechy, Słowacja i Litwa). Przeprowadzono reorganizację oddziałów straży granicznej. Aktualnie Polska posiada 72 posterunki straży granicznej (przejścia drogowe, kolejowe, morskie i lotnicze). Minister właściwy do spraw administracji może, w drodze rozporządzenia, tymczasowo przywrócić kontrolę graniczną w strefie Schengen.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!