Czas czytania: około min.

Czy późniejsze rozpoczynanie zajęć pozytywnie wpływa na naukę?

30.03.2023 godz. 15:41

Wypowiedź

fot. Klub Lewicy / https://klub-lewica.org.pl/dla-mediow

Prawda

Analiza w pigułce

  • Autorzy artykułu opublikowanego w czasopiśmie naukowym „Nature” w 2022 roku przekonują, że w dniach, w których zajęcia rozpoczynały się później (o 8:50), uczniowie deklarowali lepsze samopoczucie, byli mniej zmęczeni podczas zajęć, bardziej zmotywowani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, a także lepiej się koncentrowali.
  • Według badań przeprowadzonych na University of Rochester Medical Center późniejsze rozpoczynanie zajęć (po 8:30) wiązało się z lepszą higieną snu. Lepsza jakość snu miała znaczący wpływ na dzienne funkcjonowanie nastolatków i niższe występowanie objawów depresji/lęku.
  • Amerykańska Akademia Pediatrii przekonuje, że późniejsze rozpoczynanie zajęć szkolnych (po 8:30) jest skutecznym sposobem przeciwdziałania przewlekłej utracie snu i może przynieść wiele korzyści w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego, bezpieczeństwa oraz wyników w nauce.
  • Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako prawdziwą.

Nowicka: rozpoczynajmy zajęcia szkolne później

Zgodnie ze źródłami, na które powołuje się portal dziecisawazne.pl, rozpoczynanie zajęć o godzinach późniejszych niż 8:00 mogłoby wpłynąć pozytywnie na wysypianie się uczniów, co z kolei miałoby przełożenie na lepszą efektywność nauki oraz ogólną poprawę funkcjonowania w kontaktach z innymi ludźmi.

Wanda Nowicka opublikowała na swoim profilu tiktokowym filmik, w którym zwracała uwagę na potrzebę zmiany godzin rozpoczęcia zajęć na godz. 9:00. Należy jednak podkreślić, że optymalny czas snu potrzebny człowiekowi zmienia się wraz z wiekiem, dlatego odpowiednie godziny, w których człowiek powinien zaczynać pracę, również ulegają zmianom z biegiem lat.

Późniejsze godziny zajęć to lepsze samopoczucie i koncentracja

Na początku 2022 roku na łamach czasopisma naukowego „Nature” ukazał się artykuł Anny Biller i jej współpracowników z Uniwersytetu Bundeswehry w Monachium. Wynika z niego, że wczesny czas rozpoczynania nauki szkolnej koliduje z porami zasypiania nastolatków, co prowadzi do chronicznego niewysypiania się i do negatywnych skutków dla zdrowia oraz nauki.

Badanie prowadzono przez rok, a analizie poddano elastyczny system rozpoczynania lekcji. Uczniowie mieli możliwość wyboru godziny rozpoczęcia zajęć o 8:00 lub o 8:50 rano. Brakujący czas na naukę (8:00-8:50) był rekompensowany podczas przerw lub po lekcjach. W celu oceny ewentualnych korzyści psychologicznych wykorzystano dzienniki snu oraz ankietę przeprowadzoną wśród uczestników. Subiektywne oceny uczniów, dotyczące jakości ich snu, samopoczucia i zdolności poznawczych w dniach z zajęciami o godzinie 8:00 rano w porównaniu z dniami z późniejszym rozpoczęciem zajęć, wykazały statystycznie istotną poprawę we wszystkich ocenianych obszarach.

W dniach z późniejszym rozpoczęciem zajęć uczniowie mieli lepsze samopoczucie, byli mniej zmęczeni podczas zajęć, bardziej zmotywowani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach i lepiej się koncentrowali. Uczniowie zgłaszali również bardziej pozytywne nastawienie do uczęszczania do szkoły oraz wyższą jakość samodzielnej nauki po zajęciach.

Pozytywne efekty przeprowadzonej interwencji utrzymały się w czasie całego badania, które trwało rok. Pomimo tego uczniowie nieczęsto korzystali z możliwości zaczynania zajęć później. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy można wymienić konieczność nadrabiania zaległego czasu nauki, preferowanie dodatkowego czasu na naukę oraz kwestie związane z transportem.

Wczesne godziny zajęć pogarszają jakość snu i mogą prowadzić do konsekwencji zdrowotnych

Według badań przeprowadzonych na University of Rochester Medical Center (URMC) w 2017 roku nastolatki, których zajęcia szkolne rozpoczynają się przed godz. 8:30, są bardziej narażone na depresję i niepokój z powodu złej jakości snu. Zgodnie z badaniami ok. 90 proc. amerykańskich licealistów nie ma wystarczającej ilości snu w dni szkolne. W badaniu wzięło udział 197 uczniów w wieku od 14 do 17 lat. Zostali oni podzieleni na dwie grupy – tych, którzy zaczynali szkołę przed godz. 8:30, i tych, którzy zaczynali po godz. 8:30.

W ciągu siedmiu dni uczniowie prowadzili dziennik snu, w którym informowali o swojej codziennej higienie snu, o poziomie jakości i długości snu oraz o objawach depresji/lęku. Wyniki wykazały, że dobra wyjściowa higiena snu była bezpośrednio związana z niższym średnim dziennym poziomem objawów depresji/lęku u wszystkich uczniów, a poziom ten był jeszcze niższy u uczniów, którzy rozpoczynali zajęcia szkolne po godz. 8:30.

Uczniowie z dobrą wyjściową higieną snu i z późniejszym czasem rozpoczęcia szkoły mieli niższe średnie dzienne objawy depresji/lęku. Pozwala to wywnioskować, że średnia jakość snu ma znaczący wpływ na dzienne funkcjonowanie nastolatków, a późniejsze zaczynanie zajęć ułatwia poprawę tego wskaźnika.

Amerykańska Akademia Pediatrii: zbyt mała ilość snu niesie negatywne skutki

Amerykańska Akademia Pediatrii uznaje brak odpowiedniej ilości snu u młodzieży za problem zdrowia publicznego, który ma negatywny wpływ na ich zdrowie, bezpieczeństwo i wyniki w nauce. Badania przytoczone przez tę instytucję wskazują, że rozpoczynanie zajęć szkolnych przed godz. 8:30 stanowi kluczowy czynnik zbyt małej ilości snu.

Co więcej, badania wykazują, że późniejsze rozpoczynanie zajęć szkolnych jest skutecznym sposobem przeciwdziałania przewlekłej utracie snu i może przynieść wiele korzyści w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego, bezpieczeństwa oraz wyników w nauce.

Amerykańska Akademia Pediatrii popiera inicjatywy szkół, które dążą do optymalizacji snu uczniów poprzez dostosowanie godzin rozpoczęcia zajęć, aby umożliwić im uzyskanie odpowiedniej ilości snu (8,5-9,5 godz.).

Zajęcia o 9:00, a nawet później

Do przesunięcia pierwszego dzwonka na jeszcze późniejszą godzinę przekonuje zespół badawczy Paula Kelleya z Uniwersytetu Oksfordzkiego. W artykule z 2017 roku, opublikowanym w czasopiśmie „Frontiers in Human Neuroscience”, przedstawili oni argumenty, według których rozpoczynanie zajęć o godz. 10:00 miało zauważalnie pozytywny wpływ na zdrowie i wyniki nastolatków. W ramach badania wzięto pod uwagę uczniów w grupie wiekowej 13-16 lat, a badanie trwało 4 lata. Najpierw rozpoczynali oni zajęcia o godz. 8:50, przez kolejne dwa lata o godz. 10:00, a w ostatnim roku – znów o godz. 8:50.

Uczniom regularnie mierzono wyniki dotyczące zdrowia, samopoczucia oraz wyników w nauce. Okazuje się, że późniejsze rozpoczynanie zajęć znacząco zredukowało problemy zdrowotne uczniów (czyli to, jak często chorowali) oraz zwiększyło ich osiągnięcia szkolne.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub