Strona główna Wypowiedzi Czy późniejsze rozpoczynanie zajęć pozytywnie wpływa na naukę?

Czy późniejsze rozpoczynanie zajęć pozytywnie wpływa na naukę?

Czy późniejsze rozpoczynanie zajęć pozytywnie wpływa na naukę?

Wanda Nowicka

Poseł
Nowa Lewica

Ostatnie badania naukowe pokazały, że lepiej zaczynać lekcje od godz. 9:00 (niż od 8:00 – przyp. Demagog), bo po prostu wtedy lepiej przyswaja się wiedzę.

TikTok, 17.03.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

TikTok, 17.03.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Autorzy artykułu opublikowanego w czasopiśmie naukowym „Nature” w 2022 roku przekonują, że w dniach, w których zajęcia rozpoczynały się później (o 8:50), uczniowie deklarowali lepsze samopoczucie, byli mniej zmęczeni podczas zajęć, bardziej zmotywowani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, a także lepiej się koncentrowali.
  • Według badań przeprowadzonych na University of Rochester Medical Center późniejsze rozpoczynanie zajęć (po 8:30) wiązało się z lepszą higieną snu. Lepsza jakość snu miała znaczący wpływ na dzienne funkcjonowanie nastolatków i niższe występowanie objawów depresji/lęku.
  • Amerykańska Akademia Pediatrii przekonuje, że późniejsze rozpoczynanie zajęć szkolnych (po 8:30) jest skutecznym sposobem przeciwdziałania przewlekłej utracie snu i może przynieść wiele korzyści w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego, bezpieczeństwa oraz wyników w nauce.
  • Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako prawdziwą.

Nowicka: rozpoczynajmy zajęcia szkolne później

Zgodnie ze źródłami, na które powołuje się portal dziecisawazne.pl, rozpoczynanie zajęć o godzinach późniejszych niż 8:00 mogłoby wpłynąć pozytywnie na wysypianie się uczniów, co z kolei miałoby przełożenie na lepszą efektywność nauki oraz ogólną poprawę funkcjonowania w kontaktach z innymi ludźmi.

Wanda Nowicka opublikowała na swoim profilu tiktokowym filmik, w którym zwracała uwagę na potrzebę zmiany godzin rozpoczęcia zajęć na godz. 9:00. Należy jednak podkreślić, że optymalny czas snu potrzebny człowiekowi zmienia się wraz z wiekiem, dlatego odpowiednie godziny, w których człowiek powinien zaczynać pracę, również ulegają zmianom z biegiem lat.

Późniejsze godziny zajęć to lepsze samopoczucie i koncentracja

Na początku 2022 roku na łamach czasopisma naukowego „Nature” ukazał się artykuł Anny Biller i jej współpracowników z Uniwersytetu Bundeswehry w Monachium. Wynika z niego, że wczesny czas rozpoczynania nauki szkolnej koliduje z porami zasypiania nastolatków, co prowadzi do chronicznego niewysypiania się i do negatywnych skutków dla zdrowia oraz nauki.

Badanie prowadzono przez rok, a analizie poddano elastyczny system rozpoczynania lekcji. Uczniowie mieli możliwość wyboru godziny rozpoczęcia zajęć o 8:00 lub o 8:50 rano. Brakujący czas na naukę (8:00-8:50) był rekompensowany podczas przerw lub po lekcjach. W celu oceny ewentualnych korzyści psychologicznych wykorzystano dzienniki snu oraz ankietę przeprowadzoną wśród uczestników. Subiektywne oceny uczniów, dotyczące jakości ich snu, samopoczucia i zdolności poznawczych w dniach z zajęciami o godzinie 8:00 rano w porównaniu z dniami z późniejszym rozpoczęciem zajęć, wykazały statystycznie istotną poprawę we wszystkich ocenianych obszarach.

W dniach z późniejszym rozpoczęciem zajęć uczniowie mieli lepsze samopoczucie, byli mniej zmęczeni podczas zajęć, bardziej zmotywowani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach i lepiej się koncentrowali. Uczniowie zgłaszali również bardziej pozytywne nastawienie do uczęszczania do szkoły oraz wyższą jakość samodzielnej nauki po zajęciach.

Pozytywne efekty przeprowadzonej interwencji utrzymały się w czasie całego badania, które trwało rok. Pomimo tego uczniowie nieczęsto korzystali z możliwości zaczynania zajęć później. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy można wymienić konieczność nadrabiania zaległego czasu nauki, preferowanie dodatkowego czasu na naukę oraz kwestie związane z transportem.

Wczesne godziny zajęć pogarszają jakość snu i mogą prowadzić do konsekwencji zdrowotnych

Według badań przeprowadzonych na University of Rochester Medical Center (URMC) w 2017 roku nastolatki, których zajęcia szkolne rozpoczynają się przed godz. 8:30, są bardziej narażone na depresję i niepokój z powodu złej jakości snu. Zgodnie z badaniami ok. 90 proc. amerykańskich licealistów nie ma wystarczającej ilości snu w dni szkolne. W badaniu wzięło udział 197 uczniów w wieku od 14 do 17 lat. Zostali oni podzieleni na dwie grupy – tych, którzy zaczynali szkołę przed godz. 8:30, i tych, którzy zaczynali po godz. 8:30.

W ciągu siedmiu dni uczniowie prowadzili dziennik snu, w którym informowali o swojej codziennej higienie snu, o poziomie jakości i długości snu oraz o objawach depresji/lęku. Wyniki wykazały, że dobra wyjściowa higiena snu była bezpośrednio związana z niższym średnim dziennym poziomem objawów depresji/lęku u wszystkich uczniów, a poziom ten był jeszcze niższy u uczniów, którzy rozpoczynali zajęcia szkolne po godz. 8:30.

Uczniowie z dobrą wyjściową higieną snu i z późniejszym czasem rozpoczęcia szkoły mieli niższe średnie dzienne objawy depresji/lęku. Pozwala to wywnioskować, że średnia jakość snu ma znaczący wpływ na dzienne funkcjonowanie nastolatków, a późniejsze zaczynanie zajęć ułatwia poprawę tego wskaźnika.

Amerykańska Akademia Pediatrii: zbyt mała ilość snu niesie negatywne skutki

Amerykańska Akademia Pediatrii uznaje brak odpowiedniej ilości snu u młodzieży za problem zdrowia publicznego, który ma negatywny wpływ na ich zdrowie, bezpieczeństwo i wyniki w nauce. Badania przytoczone przez tę instytucję wskazują, że rozpoczynanie zajęć szkolnych przed godz. 8:30 stanowi kluczowy czynnik zbyt małej ilości snu.

Co więcej, badania wykazują, że późniejsze rozpoczynanie zajęć szkolnych jest skutecznym sposobem przeciwdziałania przewlekłej utracie snu i może przynieść wiele korzyści w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego, bezpieczeństwa oraz wyników w nauce.

Amerykańska Akademia Pediatrii popiera inicjatywy szkół, które dążą do optymalizacji snu uczniów poprzez dostosowanie godzin rozpoczęcia zajęć, aby umożliwić im uzyskanie odpowiedniej ilości snu (8,5-9,5 godz.).

Zajęcia o 9:00, a nawet później

Do przesunięcia pierwszego dzwonka na jeszcze późniejszą godzinę przekonuje zespół badawczy Paula Kelleya z Uniwersytetu Oksfordzkiego. W artykule z 2017 roku, opublikowanym w czasopiśmie „Frontiers in Human Neuroscience”, przedstawili oni argumenty, według których rozpoczynanie zajęć o godz. 10:00 miało zauważalnie pozytywny wpływ na zdrowie i wyniki nastolatków. W ramach badania wzięto pod uwagę uczniów w grupie wiekowej 13-16 lat, a badanie trwało 4 lata. Najpierw rozpoczynali oni zajęcia o godz. 8:50, przez kolejne dwa lata o godz. 10:00, a w ostatnim roku – znów o godz. 8:50.

Uczniom regularnie mierzono wyniki dotyczące zdrowia, samopoczucia oraz wyników w nauce. Okazuje się, że późniejsze rozpoczynanie zajęć znacząco zredukowało problemy zdrowotne uczniów (czyli to, jak często chorowali) oraz zwiększyło ich osiągnięcia szkolne.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!